Etiopski eunuch

Nowa wersja Dziejów Apostolskich 8:26–40 Nigdy nie zapomnę dnia operacji, kiedy miałem zaledwie siedem lat. To wtedy stałem się królewskim eunuchem, którego zadaniem było …  »

Nasz skromny Zbawiciel

Spójrzmy na to jak charakter Jezusa manifestuje się w niektórych kluczowych wydarzeniach z Jego życia. Urodzony w stajni [Maryja] owinęła Go w pieluszki i położyła w żłob …  »

Moc dla pokornych

Bóg poucza nas, abyśmy w stosunku do innych zachowywali się w sposób łagodny i pokorny …. A zatem zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powo …  »

Czym jest piękno?

Ostatnio wyszukałam ile razy w Biblii pojawia się słowo "piękno". Okazuje się, że Stary Testament pełen jest pięknych kobiet. Sara była piękna [Księga Rodzaju 12:11.] Reb …  »