Na najneočekivanijim mjestima

Jednog sam dana zapela u jednoj od onih ogromnih prometnih gužvi. Nepregledna kolona automobila, kamiona i autobusa “puzala” je naprijed sporije od puža dok su se pješaci, motoristi i biciklisti provlačili između vozila. Zrak je bio težak i zagađen plinovima iz ispušnih cijevi. Povraćalo mi se od sveg tog smrada. Ljutita i nestrpljiva bacila sam pogled na raskopani pločnik. Posvuda je bilo blato. Između uličnih prodavača koji su prodavali rabljene stvari, voće i povrće ugledala sam osakaćeno dijete u dobi od šest do sedam godina kako prosi.

Traka do mene bila je najbliža nogostupu koji je zakrčio čovjek u pohabanim hlačama, poderanom majicom i blatnjavim, starim cipelama. Vukao je nekakva kolica natrpana vrećama krumpira. S njegovog naboranog lica cijedio se znoj dok su mu se mišići napinjali od napora da okrene teška kolica.

A onda mu se pogled susreo s pogledom bogalja. Stao je, zavukao ruku u džep, izvadio kovanicu i nježno je položio u dječakovu ispruženu ruku. Dječak se nato široko nasmiješio i veselo uskliknuo: “Hvala vam gospodine. Bog vas blagoslovio!”

Odmah mi je na pamet pao Isusov primjer i kako je pomagao ugnjetavanima, hromima i slijepima. Te sam se večeri molila da Bog pomogne nekome kroz mene, nekome kome je pomoć prijeko bila potrebna te da budem spremna i voljna “kad imam dobru priliku, ali i kad prilika nije baš najbolja”1 biti Isus za druge.

Ubrzo potom dobila sam priliku da sprovedem tu molitvu u djelo. Moja se kćer nalazila u rodilištu kako bi porodila svoje treće dijete, i žena u krevetu do njenog (rodilje su naime bile odvojene zastorom kao za tuš) teško se nosila s jakim i ozbiljnim trudovima.

Nisam je poznavala no osjećala sam snažnu želju da odem do nje i da joj ponudim pomoć. Pošto sam puno puta radila s porodiljama dala sam joj savjet o disanju. Držala se grčevito za mene. Uskoro je počela disati pravilnije, ritmično, što joj je pomoglo da se odmori između trudova. “Vi ste anđeo,” rekla je tiho, stenjući.

“Nisam anđeo,” uzvratila sam “samo nastojim slijediti Božje upute.”

  1. Druga poslanica Timoteju 4:2