Kada me prihvatiš u svoj život i upoznaš Me, iskusit ćeš duboku i intenzivnu sreću. Apostol Petar je to opisao kao “neizrecivu i slavnu radost” (Prva Petrova poslanica 1:8)

Kada sam umro na križu, platio sam cijenu za grijehe cijelog svijeta – uključujući i svako pogriješno djelo koje si ti učinio/la. Upravo zbog toga, tko god vjeruje u Mene i prihvaća Me živjet će vječno, a u tu skupinu ljudi spadaš i ti.

Kad shvatiš što to znači, kad shvatiš da ti je sve oprošteno i da te bezuvjetno volim, da ću biti uz tebe i u dobru i u zlu, i da bez obzira na sve nikada neću dignuti ruke od tebe, možeš se radovati vječnoj sreći u istinski savršenom svijetu, a to je nešto što stvarno možeš s nestrpljenjem iščekivati.

Možeš naći radost u spoznaji da će dosadni problemi i nesavršenosti ovog sadašnjeg svijeta uskoro proći, i da će tada sve biti savršeno u ljubavi. Do te spoznaje doći ćeš usredotočavanjem na Mene, Moju moć i Moja obećanja.

Ako si tu radost iskusio/la u prošlosti, a potom je nekako izgubio/la, možeš je ponovo vratiti i to na isti način. Samo misli na Mene i sve što sam učinio za tebe, na sve što sam ti obećao. Svojim prvim učenicima rekao sam: “Neka moja radost bude u vama da vaša radost bude potpuna” (Evanđelje po Ivanu 15:11) I ta ista radost može biti i tvoja.