Temeljno učenje Novog zavjeta može se pronaći u jednom od najljepših stihova Svetog pisma: “Jer je Bog tako ljubio svijet da je dao svoga jedinorođenog Sina, da svaki koji u njega vjeruje ne propadne, nego ima život vječni.” (Evanđelje po Ivanu 3:16)

Ovaj stih otkriva nevjerojatnu istinu da je Stvoritelj svemira toliko volio ljudski rod da je poslao svog Sina Isusa da postane čovjek i da umre umjesto nas za naše grijehe, kako mi ne bismo morali trpjeti kaznu za te grijehe, iako to zaslužujemo. Imamo priliku primiti vječni život jer je Isus svojom smrću na križu platio cijenu za sve naše grijehe.

Božji plan spasenja stvoren je prije stvaranja svijeta i ukorijenjen je u Božjoj ljubavi prema čovječanstvu. Bog je napravio put da budemo spašeni od krajnje posljedice grijeha – duhovne smrti i vječne odvojenosti od Boga u zagrobnom životu, stanja koje Sveto pismo naziva pakao.

Neki ljudi misle da je Bog okrutan i srdit Bog: da strogo sudi ljudima jer je osobno uvrijeđen što su zgriješili protiv Njega, pa stoga sebično traži da budu kažnjeni. Prava slika je vrlo drugačija. Budući da Božja priroda uključuje vrline kao što su svetost, pravednost, pravda i gnjev, Bog mora optužiti grijeh da bi ostao vjeran svojoj božanskoj prirodi.

Njegova božanska priroda također uključuje osobine kao što su ljubav, oprost i milost. Njegova je želja bila da nitko ne propadne (Druga Petrova poslanica 3:9), te je stoga stvorio način na koji ljudi mogu biti otkupljeni. To je otkupljenje ukorijenjeno u Njegovoj ljubavi, jer je On “tako ljubio svijet.” Božji plan spasenja očitovanje je Njegove milosti i ljubavi prema čovječanstvu. “U ovom se sastoji ljubav: nismo mi voljeli Boga, nego je On volio nas i poslao svoga Sina da bude žrtva koja uklanja naše grijehe.” (Prva Ivanova poslanica 4:10)

Bog je znao, prije nego što je stvorio svemir, da će ljudska bića stvorena sa slobodnom voljom griješiti, pa je stvorio način da spasi čovječanstvo od kazne za grijeh. Bog želi spasiti ljude, otkupiti ih i pomiriti ih sa sobom. Nije nas bio dužan spasiti; mogao je jednostavno dopustiti da svi ljudi trpe kaznu za grijeh, ali nije. U svojoj ljubavi prema nama, Bog je napravio način da nas otkupi. Bog je od samog početka imao plan spasenja, koji je počeo s Adamovim i Evinim prvih grijehom i dosegao vrhunac u Isusovoj smrti i uskrsnuću.

Budući da je Bog sveznajući Stvoritelj, nije ga iznenadilo da su prva ljudska bića, Adam i Eva, sagriješila. Znao je da će svojevoljno odabrati neposlušnost prema Njemu, te je stoga unaprijed isplanirao plan spasenja.

Njegov plan spasenja obuhvatio je pozivanje naroda, Izraela, kojem će se otkriti i dati svoje zapovijedi. Kroz svoje riječi upućene Izraelu Bog je otkrio znanje o sebi, jedinom pravom Bogu i Njegovom zakonu. Izrael je čuvao i prenosio Božje objave, s koljena na koljeno, i tako osigurao njihova očuvanja. Stari zavjet ne samo da sadrži proročanstva o Mesijinom životu i poslanju, već i brojna pretkazanja spasenja koje će doći kroz utjelovljenje Sina Božjeg.

Božji plan spasenja kroz Isusovu smrt i uskrsnuće bio je Njegov plan otkupljenja za ljudska bića i prije nego što su uopće postojali. U Starom zavjetu počinje otkrivati svoj plan; a onda u doba Novog zavjeta, kada je Ivan Krstitelj vidio Isusa kako mu prilazi i rekao: “Gledajte Janje Božje, on uzima na sebe grijehe svijeta” (Evanđelje po Ivanu 1:29), Njegov se plan u potpunosti počinje otkrivati.

Ispunjenje Božjeg plana otkupljenja kroz Isusovu smrt, žrtvovanjem samoga sebe kako bi nas spasio i prolijevanjem svoje krvi za naše grijeh vi[e puta se navodi u Novom zavjetu. On je Otkupitelj koji nas spašava od ropstva grijeha. Njegova smrt i uskrsnuće ispunjenje su Božjeg plana otkupljenja. Bog je svet, pravedan i dobar prema svojim stvorenjima. Bog je milostiv i pun milosrđa, strpljiv i bogat ljubavlju! Mi smo korisnici najveće žrtve ljubavi koja je ikada podnesena.