Jeśli myślisz, że masz kłopoty, pomyśl o Moim apostole Pawle: był biczowany przy pięciu okazjach i bity rózgami przy innej. Został ukamienowany i pozostawiony na śmierć. Trzy razy rozbił się na statku i spędził noc i dzień w głębinach. Przeszedł przez niebezpieczeństwa na morzu, na pustyni i w miastach. Cierpiał z rąk zbójców, własnych rodaków i obcych, był niesłusznie oskarżany i prześladowany ze względu na Moje imię. Wielokrotnie był więziony i pozbawiony podstawowych potrzeb 1.

Jednak przez to wszystko Paweł wciąż Mi ufał i wskazywał innym na Mnie, składając takie deklaracje wiary, jak: “Jesteśmy utrudzeni z każdej strony, ale nie uciskani” i “We wszystkim tym jesteśmy więcej niż zwycięzcami przez Tego, który nas umiłował” 2.

Paweł miał wielką wiarę, ale nie zapominaj, że był takim samym człowiekiem jak ty. Miliony ludzi podziwiają to, jak był w stanie zanieść ewangelię tak wielu ludziom i dotrzeć do świata swoich czasów, ale wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że jego zaangażowanie i wiara zostały wzmocnione przez kłopoty, które go spotkały. Nauczył się ufać Mi i pokładać wiarę w Moim Słowie w potrzebie – i ty też możesz.

Czy pozwolisz, by przygnębiły cię obecne lub przyszłe kłopoty? Czy też będziesz trzymał się Mnie przez całe życie, tak jak Paweł? Zawsze będę przy tobie, tak jak byłem przy nim.

  1. 2 List do Koryntian 11:24-28; Dzieje Apostolskie 16:23
  2. 2List do Koryntian 4:8; List do Rzymian 8:37