„Kreowanie ucznia: szkolenie przywódców z zakresu kreowania uczniów,” 1 przytacza zmyślone sprawozdanie przygotowane przez firmę konsultingową Jordan Management Consultants z Jerozolimy dla Jezusa, w którym znajdujemy szczegółowy opis dwunastu mężczyzn, których Jezus przedstawił do oceny.

Szanowny Panie,

            Dziękujemy za przedstawienie życiorysów dwunastu mężczyzn, których wybrał Pan na stanowiska kierownicze w Swojej nowej organizacji. …

            Mając na uwadze rodzaj projektu, którego Pan się podjął, u większości Pańskich kandydatów stwierdziliśmy braki w przygotowaniu, edukacji i zawodowych zdolnościach. … Sugerujemy dalsze poszukiwania osób z kierowniczym doświadczeniem i udokumentowanymi zdolnościami.

            Szymon Piotr jest niestabilny emocjonalnie. Często traci nad sobą panowanie. Andrzej nie wykazuje żadnych zdolności przywódczych. Dwaj bracia, Jakub i Jan … przedkładają własne interesy ponad lojalność wobec firmy. Tomasz wykazuje krytyczną postawę, która może podważać morale. Uważamy, że naszym obowiązkiem jest poinformować Pana, że Mateusz został umieszczony na czarnej liście przez jerozolimskie Biuro ds. Poprawy Usług Konsumenta. Jakub, syn Alfeusza, oraz Tadeusz wykazują radykalne skłonności z objawami zaburzeń maniakalno-depresyjnych.

            Jednak, jeden z kandydatów, wykazuje duży potencjał. Jest to człowiek uzdolniony i zaradny, łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, ma bystry umysł biznesowy oraz znajomości na wysokim szczeblu. Jest zmotywowany, ambitny i odpowiedzialny. Na pozycję kierownika i Pańskiej prawej ręki rekomendujemy Judasza Iskariotę.           

Czy to aby na pewno słuszna ocena? pomyślałem ironicznie, ale potem uświadomiłem sobie, że podobną ocenę można by zrobić dla wielu innych postaci z Biblii: 

Spójrzmy na człowieka, który miał wyprowadzić Hebrajczyków z niewolnictwa w Egipcie do Ziemi Obiecanej! Mojżesz wychowywał się w rodzinie królewskiej. Miał wszystko czego zapragnął, pieniądze, wykształcenie, ale wszystko to odrzucił, uciekł i  został pasterzem na pustyni, gdzie przebywał do 80 roku życia – jawi się jako człowiek skończony.

Potem mamy Dawida, najmłodszego brata w licznej rodzinie – co samo w sobie nie jest dobrym startem. Nawet po tym jak został wskazany przez proroka Samuela na następnego króla Izraela, Dawid wrócił do wypasania swoich owiec – co było pewnego rodzaju rozczarowaniem. 2 W kolejnym rozdziale widzimy jak zostaje dostarczycielem jedzenia i wplątuje się w walkę z człowiekiem, który ma około 3 metry wzrostu i jest uzbrojony. Dawid postanawia rzucać w niego kamieniami i wygrywa. 3 Ale potem ucieka, staje się człowiekiem wyjętym spod prawa – dowodzi największym gangiem w kraju 4

Mija trochę czasu i w końcu Dawid zostaje królem, ale jeden z jego synów detronizuje go i Dawid musi uciekać ze stolicy. Ratuje go jego bratanek. 5

Następca Dawida, Salomon, bez wahania przyznaje się do tego, że nie wie w jaki sposób ma przemawiać do ludu, którym ma rządzić. 6 Bóg bierze sprawy w swoje ręce i daje Salomonowi mądrość, która pomaga mu w rządzeniu, jednak nie przekłada się na jego życie rodzinne. Salomon zajęty swoimi żonami i nałożnicami (których łącznie miał 1000), zaczyna zaniedbywać sprawy państwa, w którym sytuacja zaczyna się pogarszać. 7

Wyobraźcie sobie co wspomniani wyżej pracownicy firmy konsultingowej sądzili by na temat tych postaci. Przypuszczam, że ich zdanie brzmiało by mniej więcej tak:

Mojżesz: „Zbyt sędziwy, aby mógł się do czegoś przydać na tym etapie jego kariery. Na początku miał wiele do zaoferowania, ale wdał się w działalność przestępczą – poważny kryzys wieku średniego? – i opuścił miasto. Ponad 40 lat pracował w rodzinnej firmie swojej żony, ale nawet tam nie wykazał zdolności przywódczych. Sugerujemy wybór kogoś młodszego.”

Dawid: „Pewny siebie dzieciak. Przykłada się bardziej do swojej muzyki aniżeli swojej kariery. Był już przywódcą gangu, zdrajcą i najemnikiem. Sugerujemy wybór kogoś mniej wybuchowego.”

Salomon: „Młody i niedoświadczony. Niezbyt dobry mówca. Wykazuje słabość do hulaszczego życia. Prawdopodobnie bez opamiętania będzie wydawać pieniądze na wielkie budowle pełne przepychu. Sugerujemy wybór kogoś o mniejszej skłonności do próżnych projektów i większej samokontroli.”

A więc, nie tylko apostołowie wydawali się mieć małe szanse na powodzenie. Oczywiście, wszyscy apostołowie z wyjątkiem Judasza odnieśli sukces. Tymczasem, wybrany przez konsultantów Judasz okazał się być gorzkim rozczarowaniem.

Co to oznacza? To pokrzepiające wiedzieć, że wielki sukces odnoszą czasem ci po których się tego nie spodziewamy. Jeśli chcemy odnieść sukces w swoich własnych przedsięwzięciach, w Słowie Bożym odnajdziemy wskazówkę: „Powierz Panu swe dzieło, a spełnią się twoje zamiary.” 8

  1. © 1994 Billy Graham Center Institute of Evangelism
  2. Patrz 1 Księga Samuela 16
  3. Patrz 1 Księga Samuela 17
  4. Patrz 1 Księga Samuela 22] i sprzedaje najemnicze usługi swojej gwardii agresywnemu państwu sąsiedzkiemu. Kiedy to przestaje się sprawdzać, Dawid wszczyna wojnę domową w swoim własnym kraju. [[Patrz 2 Księga Samuela 3:1
  5. Patrz 2 Księga Samuela 15-18
  6. Patrz 1 Księga Królewska 3
  7. Patrz 1 Księga Królewska 11
  8. Księga Przysłów 16:3