„Gdy słabnie moje serce: na skałę zbyt dla mnie wysoką wprowadź mnie.” 1 „Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki.” 2

Kiedy czujesz się przytłoczony, wespnij się na Skałę. Masz Mnie, Skałę. Możesz spocząć w Mojej zdolności do przeprowadzenia cię przez to co cię przytłacza. Kiedy czujesz się słaby z powodu trosk i problemów, kiedy czujesz, że przygnębienie i rozpacz ogarniają twoje myśli, wespnij się na Skałę i spocznij w Mojej łasce.

Czasem w twoim życiu mogą pojawiać się zawiłe chwile. Czasem możesz czuć niepewność co do przyszłości, czasem możesz nie wiedzieć dokąd iść. W takich chwilach strach jest rzeczą naturalną.

Jesteście jak Moi uczniowie w łodzi, którzy w czasie burzy wołali, „Mistrzu, Mistrzu, giniemy!” 3 Przez wzgląd na siłę burzy, myśleli, że zginą. Czasem możesz mieć wrażenie, że twoje emocje i życie przerastają cię. Ale pamiętaj, ja jestem Panem  twojej łodzi. Mogę uspokoić wody. Mogę przeprowadzić cię przez każdą burzę, niezależnie od czasu jej trwania. Czekaj na Mnie. Nie opuszczę cię ani pozostawię. 4 Będę pomocą i siłą, których potrzebujesz w  chwili niepokoju. Trwaj w Moim Słowie, ufaj Mi w czasie burzy, wiedz, że nigdy cię nie opuściłem, ani nie opuszczę i mogę sprawić, że wszystko dobrze się ułoży.

Szukaj światła na końcu tunelu. Spoczywaj we Mnie a znajdziesz siłę, której nawet nie jesteś świadomy.

  1. Księga Psalmów 61:3
  2. Księga Psalmów 94:22
  3. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 8:24
  4. Patrz List do Hebrajczyków 13:5