Możemy iść przez życie i nie dostrzegać niektórych rzeczy, których Bóg chce nas nauczyć, jeśli świadomie nie staramy się uczyć od Boga. Niektóre rzeczy są oczywiste, ale inne nie, i możemy przegapić sens, jeśli nie zapytamy Go lub nie otworzymy oczu na to, co On próbuje nam pokazać poprzez nasze doświadczenia.

Gdy powierzamy Bogu sprawy i modlimy się o nie, On może nas prowadzić i dać nam swoją mądrość, którą obiecał hojnie obdarzyć tych, którzy proszą z wiarą. 1. Ale równie ważna jest modlitwa po fakcie, zwłaszcza wtedy, gdy sprawy nie potoczyły się tak, jak tego oczekiwaliśmy lub chcieliśmy. Jeśli poświęcimy czas na zastanowienie się i modlitwę, On pomoże nam wyciągnąć wnioski z każdego doświadczenia. Lekcja jest tam, jeśli tylko poświęcimy czas, by jej poszukać; ale jednocześnie, jeśli nie będziemy jej szukać, możemy jej nie znaleźć. [Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 7:7]].

Naucz mnie wypełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem; niech Twój dobry Duch prowadzi mnie po równej ziemi. – Księga Psalmów 143:10

Kultywowanie charakteru

Bóg stworzył nas “na swój obraz” 2, ale jeszcze nie skończył. Jest to proces ciągły. Wszyscy od urodzenia posiadamy pewne podstawowe aspekty Jego natury – jesteśmy wiecznymi, duchowymi istotami zdolnymi do rozumowania, kochania i odróżniania dobra od zła – ale rozwijanie boskiego charakteru jest procesem trwającym całe życie. Jest to również ważna część tego, dlaczego tu jesteśmy. Jacy powinniśmy być? Poniższe fragmenty Biblii dają dość szeroki obraz:

Duch Święty wydaje w naszym życiu takie owoce, jak: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność i opanowanie” – List do Galatów 5:22-23.

Nie bądźcie egoistami, nie starajcie się imponować innym. Bądźcie pokorni, uważając innych za lepszych od siebie. Nie troszczcie się tylko o własne interesy, lecz interesujcie się także innymi”. -List do Filipian 2:3-4

Zob. także Kazanie na Górze (ew. św. Mateusza 5:3-12) oraz biblijny “rozdział o miłości” (1 List do Koryntian 13).

Źródło

Jeśli chcesz, by w twoim życiu było więcej miłości, idź do źródła. Jezus ma więcej miłości, niż kiedykolwiek sobie wyobrażałeś, i jest to miłość, o którą możesz prosić. Zaczyna się to w chwili, gdy zapraszasz Go do swojego życia, szczerze odmawiając modlitwę taką jak ta:

Drogi Jezu, wierzę, że Ty mnie kochasz i umarłeś za mnie na krzyżu, abym mógł żyć w niebie przez wieczność. Proszę, daj mi Twój dar zbawienia, pomóż mi lepiej Cię poznać i pomóż mi dzielić się Twoją miłością z innymi. Amen.

  1. List św. Jakuba 1:5
  2. Patrz: Księga Rodzaju 1:26