Kiedy życie wyznawcy Jezusa jest przeżywane tak jak Jezus to zamierzył, staje się czymś pięknym. Bycie chrześcijaninem i posiadanie relacji z Bogiem powinno być czymś, co przesiąka nasze codzienne doświadczenia, jest scalone z naszymi decyzjami i nadaje koloru naszemu postrzeganiu samych siebie, innych, oraz tego życia.

Tak jak w przypadku pięknego obrazu, największa chwała chrześcijanina często składa się z niezliczonych małych rzeczy. Maleńkie kropki koloru w obrazie, które wydają się być nieistotne, kiedy są oglądane z bliska, stają się oszałamiająco piękne, kiedy patrzy się na nie jako na całokształt. W taki sam sposób, niezliczone wyrazy Bożej miłości dzielone z innymi w trakcie życia chrześcijanina mogą wydawać się być mało znaczące same w sobie, ale Bóg widzi je w kontekście całokształtu życia, które Go wysławia i On rozkoszuje się ich pięknem.

Kiedy nasze życie skupia się coraz bardziej na Bogu, On dodaje więcej błysku naszym oczom, więcej sprężystości naszym krokom, oraz więcej siły w naszej niemocy i więcej łaski w chwilach zmagań, straty, czy cierpienia.

Kiedy nasze zaufanie do Niego rośnie, On wzmacnia radość Swego Ducha, która przezwycięża nasz smutek. Im bardziej jesteśmy zdecydowani umocnić naszą drogę z Jezusem i im bardziej pragniemy głębszego duchowego związku z Nim, tym bardziej będzie On mógł manifestować Swego Ducha za naszym pośrednictwem. Paweł mówi wczesnym chrześcijanom:

Według możliwości, a nawet – zaświadczam to – ponad swe możliwości okazały gotowość, 4 nalegając na nas bardzo i prosząc o łaskę współdziałania w posłudze na rzecz świętych. 5 I nie tylko tak było, jakeśmy się spodziewali, lecz ofiarowały siebie samych najprzód Panu, a potem nam przez wolę Bożą.1

Kiedy Twoja wiara jest nieodłączną częścią Twoich wartości, celów, oraz decyzji, miłość, która skłoniła Boga do stworzenia wszechświata może poruszyć Twoje serce. Poruszy Cię do działania. Bóg demonstrując Swoją miłość do nas w pięknie maleńkiego kwiatu, a także niezmierzonej wielkości Swego przybycia na świat i oddania Swego życia za nas uczy nas, że istnieje wiele różnych sposobów poprzez które możemy okazywać Jego Ducha i prawdę światu.

Bóg pragnie wypełnić nasze życie Swym Duchem, tak bardzo jak tylko Mu na to pozwolimy. Jesteśmy Jego dziełem. Kiedy pozwolimy Mu wymieszać odcienie Jego miłości oraz łaski i rozwinąć piękno formy, którą dla nas zamierzył, staniemy się Jego arcydziełem, które będzie przemawiać do wielu serc.

  1. 2 List do Koryntian 8:3–5