Teraz i na zawsze

Wraz z rozpoczęciem Nowego Roku wielu ludzi patrzy przed siebie z obawą rozmyślając, co czeka ich, oraz ich rodziny i przyjaciół, a także świat. Pocieszające jest wiedzieć, że niezależnie od tego co wydarzy się w przyszłości i jakie problem i trudności pojawią się na Twojej drodze, Jezus chce Ci pomóc przez nie przejść. Jeśli przyjąłeś Go jako Zbawiciela możesz liczyć na Jego dodatkową, wyjątkową opiekę.

Zauważyłam, że najbardziej wzruszające fragmenty Ewangelii można znaleźć w Ewangelii wg św. Jana w rozdziałach od 14 do 17. Jezus spędzał czas ze Swoimi najbliższymi uczniami, rozmawiając z nimi, nauczając ich, modląc się w ich intencji, oraz wspierając ich—przygotowując ich na to, że wkrótce opuści ten fizyczny świat, oraz tłumacząc, że Jego Duch będzie zawsze z nimi.

Przypomniał im, że jest ich drogą do nieba,1 oraz że przygotuje tam dla nich miejsce.2 Obiecał im, że będzie odpowiadać na ich modlitwy.3 Opowiedział im o Duchu Świętym.4 Obiecał im nadprzyrodzony pokój.5

Nauczał ich o znaczeniu pozostawania blisko Niego duchem, aby mieli taki rodzaj życia, jaki On dla nich pragnął.6 Nazwał ich Swoimi przyjaciółmi.7 Zachęcał ich do dzielenia się Jego miłością i prawdą z innymi, oraz obiecał wynagrodzić ich za to poprzez odpowiadanie na ich modlitwy oraz działanie za ich pośrednictwem.8 Obiecał łaskę i pokój przez ucisk i z pewnością Siebie oświadczył, że pokonał świat9„świat” w znaczeniu bezbożność panującą w tym doczesnym świecie.

Potem modlił się w intencji Swoich uczniów. „Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale byś ich ustrzegł od złego. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.”10

Nie łatwo jest żyć na tym świecie i nie być targanym „falami” nieszczęść tego świata, ale nie jest to niemożliwe. Tajemnica polega na nie spuszczaniu Jezusa z oczu, „który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala,”11 oraz ufaniu Mu, że nie pozwoli nam utonąć.12

On obiecał, że będzie z Tobą teraz i na zawsze, na dobre i na złe,13 i nic nie może oddzielić Cię od Jego czułej opieki.14

 1. Patrz Ewangelia wg św. Jana 14:6
 2. Patrz Ewangelia wg św. Jana 14:2–3
 3. Patrz Ewangelia wg św. Jana 14:13–14
 4. Patrz Ewangelia wg św. Jana 14:16,26
 5. Patrz Ewangelia wg św. Jana 14:27
 6. Patrz Ewangelia wg św. Jana 15:1,3–5
 7. Patrz Ewangelia wg św. Jana 15:15
 8. Patrz Ewangelia wg św. Jana 15:8,16
 9. Patrz Ewangelia wg św. Jana 16:33
 10. Ewangelia wg św. Jana 17:15–18
 11. List do Hebrajczyków 12:2
 12. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 14:25–31
 13. Patrz List do Hebrajczyków 13:5
 14. Patrz List do Rzymian 8:37–39