Przez wieki ludzie zmagali się z pytaniem, jak pogodzić istnienie zła i cierpienia w naszym życiu z wszechmocnym, wszechwiedzącym i wszechdobrym Bogiem. Jest to pytanie, które od tysiącleci dręczy filozofów różnych religii i kultur, a także każdego człowieka, który kiedykolwiek miał do czynienia z bólem, stratą lub niesprawiedliwością i pomyślał, że to niesprawiedliwe.

W kilku artykułach w tym numerze przeanalizujemy niektóre z powodów, dla których Bóg może pozwolić, by działy się złe rzeczy, ale na wstępie chciałbym poświęcić chwilę na przeformułowanie tego pytania, przypominając sobie, gdzie Bóg jest w naszych najbardziej bolesnych i wrażliwych czasach. Poniższa historia pojawiła się w Activated kilka lat temu, ale zasługuje na to, by przytoczyć ją tutaj w całości:

Śmiertelna eksplozja w kopalni węgla w północnej Anglii pozostawiła dziesiątki górników uwięzionych pod ziemią. Wśród tłumu zgromadzonego u wylotu kopalni znalazło się wielu krewnych zmarłych i umierających górników.

“Bardzo trudno jest nam zrozumieć, dlaczego Bóg dopuścił do tak strasznej tragedii” – powiedział doktor Handley Moule, duchowny, który został poproszony o przemówienie do tłumu. “Mam w domu starą zakładkę podarowaną mi przez matkę. Jest utkana z jedwabiu, a kiedy patrzę na jej niewłaściwą stronę, widzę tylko splątaną masę nici. Wygląda to na wielki błąd! Można by pomyśleć, że ktokolwiek ją zrobił, nie wiedział, co robi. Ale kiedy ją odwracam i patrzę na prawą stronę, widzę tam pięknie wyhaftowane przesłanie: “Bóg jest miłością!”. Patrzymy na tę tragedię ze złej strony. Pewnego dnia spojrzymy na to z innego punktu widzenia i zrozumiemy”.

Słowo Boże obiecuje, że On zawsze ma cel i plan we wszystkim, co pojawia się w życiu tych, którzy Go kochają 1. Jednak czasami “Jego drogi są nie do poznania” 2 i musimy ufać, że cokolwiek nie rozumiemy teraz, zrozumiemy później. Jak zauważył apostoł Paweł: “Teraz widzimy rzeczy niedoskonale, jak zagadkowe odbicia w lustrze, ale później zobaczymy wszystko z doskonałą jasnością.” 3.

Jeśli przechodzisz obecnie przez trudny okres, niech Boża miłość otacza cię i chroni, dopóki On cię z niego nie wyprowadzi.

  1. List do Rzymian 8:28
  2. List do Rzymian 11:33
  3. 1 List do Koryntian 13:12