Działalność Jana Chrzciciela w przeważającej mierze poprzedzała działalność Jezusa. Jan Chrzciciel głosił przesłanie skruchy i obwieszczał nadejście Zbawiciela. Niektórzy jego uczniowie zostali uczniami Jezusa 1, inni pozostali po jego stronie.

Jan był gorliwym nauczycielem. Jego surowość mogła częściowo wiązać się z tym, że był nazarejczykiem od urodzenia, co oznaczało, że nie wolno było mu pić alkoholu, nie mógł obcinać włosów oraz musiał przestrzegać innych restrykcji 2. Oczekiwał też wiele po swoich uczniach. Pewnego razu, kilku z nich zapytało Jezusa: „Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?” 3

Być może byli zdziwieni i nieco zazdrośni o bardziej swobodny styl życia uczniów Jezusa. Być może pytanie to było nawet wyrazem nieco zadufanej reprymendy dającej do zrozumienia, że Jezus powinien skłonić swoich uczniów do poprawy ich zachowania. Jezus odpowiedział: „Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć.” 4 Jak by mówił, „Rozchmurzcie się. Problemy wkrótce nadejdą, a więc cieszcie się chwilami spokoju póki je macie.”

Wszyscy czasem czynimy nasze życie trudniejszym niż to konieczne poprzez przyjmowanie większej odpowiedzialności na siebie aniżeli Bóg od nas oczekuje. Komplikujemy  to co mogłoby być proste. Tymczasem najważniejszą rzeczą jaką On chce jest miłość 5. Prorok Micheasz wyraził to następującymi słowami: Powiedziano ci, człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Pan od ciebie, jeśli nie pełnienia sprawiedliwości, umiłowania życzliwości i pokornego obcowania z Bogiem twoim?” 6

Oczywiście, są takie chwile, kiedy nasze droga jest wyboista, lub musimy podjąć zmieniające życie decyzje. Ale kiedy nie jesteśmy w tych krytycznych chwilach,   może powinniśmy unikać zaprzątania sobie głowy małymi szczegółami życia. W przewiewnym razie, możemy przeoczyć pełnię radości i spokoju, którą można doznać w obecności Boga 7.

Życie nie zawsze jest skomplikowane, a decyzje nie zawsze są ważne. Pamiętajmy o tym i radujmy się we właściwym czasie.

  1. Patrz Ewangelia wg św. Jana 1:35-37
  2. Patrz Księga Liczb 6
  3. Ewangelia wg św. Mateusza 9:14
  4. Ewangelia wg św. Mateusza 9:15
  5. Patrz Ewangelia wg św. Jana 15:9
  6. Księga Micheasza 6:8
  7. Patrz Księga Psalmów 16:11; Księgą Izajasza 26:3; 62:5