Równowaga

Zdolność optymistycznego patrzenia na sprawy to dar, który wzmacnia chwile szczęścia i sprawia, że trudne chwile, stają się bardziej znośne. Jest to brama do większego szczęścia, które jest jednym z wielu skarbów jakie znajdziesz kiedy znajdziesz Mnie. Miłość, wiara, spokój, radość – te i wiele innych są Moimi darami, które będą cię wspierać i inspirować.

Chcę abyś uczestniczył w Mojej pełnej radości, [Patrz Ewangelia wg św. Jana 15:11] ale musisz coś zrobić zanim to się stanie: Musisz zaakceptować to kim i czym jesteś, musisz też uwierzyć, że zostałeś stworzony w ten sposób na potrzeby wspaniałego celu, że zostałeś obdarzony wyjątkowym zbiorem darów, talentów, i atrybutów, które pomogą ci znaleźć i wypełnić specjalne miejsce w tym świecie, które tylko ty możesz wypełnić.

Ofiaruję ci dar radości aby uśmierzyć cierpienie; [Patrz Księga Izajasza 61:3] ofiaruję ci szczęście aby osuszyć twoje łzy; [Patrz Księga Psalmów 30:6] ofiaruję ci miłość aby przepędzić strach. [Patrz 1 List św. Jana 4:18] Perspektywy staną się pogodniejsze gdy tylko przypomnisz sobie, że Moja miłość i troska to stałe, a Ja mogę stworzyć coś pozytywnego z każdego problemu jaki cię przytłacza. [Patrz List do Rzymian 8:28; 37-39]