Życie jest często porównywane do chodzenia do szkoły i to jest dobra analogia. Bóg pozwala, aby w naszym życiu działy się różne rzeczy, aby nas przetestować, zobaczyć, jak na nie zareagujemy, aby nauczyć nas lekcji i pomóc nam wzrastać duchowo. Jego pragnieniem jest oczywiście, abyśmy wzięli sobie te lekcje do serca, wyciągnęli z nich wnioski i żyli zgodnie z naszym pełnym potencjałem. Krótko mówiąc, życiowe próby są zaprojektowane przez Niego, aby pomóc nam stać się ludźmi, którymi On wie, że możemy być.

Jedną z rzeczy, których Bóg używa, by nas prowadzić, wierz lub nie, są nasze słabości. Każdy ma swoją część tych słabości. Bóg pozwala na to z różnych powodów, zgodnie z tym, co wie, że każdy z nas potrzebuje i co jest dla nas najlepsze. Między innymi uczą nas one pokory, cierpliwości i innych cnót; uczą nas mocy modlitwy, która pomaga nam żyć bliżej Boga i stawać się bardziej zależnymi od Niego; te sytuacje pomagają nam też lepiej rozumieć innych, dzięki czemu jesteśmy w stanie lepiej ich zachęcać w ich problemach i próbach.

Nasze słabości mają nam pomóc i czynią to za każdym razem, gdy się z tego uczymy. Pierwszym krokiem jest uznanie, że jest to problem, a następnym jest postanowienie, by coś z tym zrobić, by przezwyciężyć tę słabość z Bożą pomocą. Gdy zrobisz te dwa kroki, łatwiej będzie ci rozpoznać problem, gdy się pojawi – i w tym tkwi próba. Czy oprzesz się pokusie, czy jej ulegniesz? A jeżeli zdecydujesz się jej oprzeć, to czy będziesz ją znosił, próbując przezwyciężyć ją o własnych siłach, czy też zwrócisz się do Boga o pomoc?

Właściwą rzeczą, oczywiście, jest decyzja, aby się temu przeciwstawić, a mądrą rzeczą jest poproszenie Boga o pomoc, ponieważ Bóg może dokonać rzeczy, które dla człowieka są niemożliwe. Biblia jest pełna obietnic na ten temat, obietnic takich jak: “U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe”1, czy ” Oto Ja jestem Pan, Bóg wszelkiego ciała; czy jest może dla Mnie coś niemożliwego? “2. Bóg chce pomóc ci przezwyciężyć twoje słabości i może ci pomóc, jeśli Go o to poprosisz.

On ci pomoże, ale nie ułatwi ci tego zbytnio, dając z góry odpowiedzi na test. To nie byłby test. W rzeczywistości przezwyciężenie poważnych lub długotrwałych słabości rzadko jest kwestią zaliczenia jednego testu. Przypomina to raczej udział w kursie. Uczeń, który chce stać się biegły w danej dyscyplinie, musi się pilnie uczyć i być nieustannie ćwiczony, często zdając wiele testów przed egzaminem końcowym. Ale po zaliczeniu kursu nie musi już przechodzić tych samych ćwiczeń ani powtarzać tych samych testów. Ma te lekcje opanowane do perfekcji, więc dalsze testy nie są konieczne. Kończy daną klasę lub poziom i przechodzi do następnej. Tak samo jest w szkole życia.

Kiedy już zastosowałeś się i przeszedłeś pewien kurs, Bóg nie musi ciągle dawać ci tych samych testów. Może od czasu do czasu zrobić ci quiz jako odświeżenie, ale jeśli już zdałeś kurs i zachowałeś to, czego się nauczyłeś, to odświeżenie nie wyda ci się tak trudne czy wymagające jak oryginalny test – po prostu wystarczająco trudne, by pomóc ci utrzymać aktualność i ostrość twoich umiejętności.

Kiedy już zrobisz duży postęp w pokonywaniu jednej słabości, wtedy On może nauczyć cię innych rzeczy lub wzmocnić cię w innych dziedzinach. Kiedy przechodzisz z jednego stopnia lub poziomu do drugiego, praca w następnym jest zazwyczaj nieco trudniejsza, ale zdobędziesz nowe umiejętności, które pomogą ci odpowiedzieć na to nowe wyzwanie i nadal będziesz czynił postępy.

Nie ma znaczenia, czy próba jest duża czy mała. Dla Boga ważna jest twoja gotowość do zaakceptowania każdej próby, gdy ona nadchodzi i ufność, że On wie, co robi, aby ją przeprowadzić. On rozumie twoje serce. Rozumie, czego potrzebujesz, aby ciągle wzrastać. Rozumie, czego potrzebuje twój duch i wie dokładnie, jak go pielęgnować i wzmacniać.

Więc następnym razem, gdy znajdziesz się w obliczu jakiejś osobistej słabości, zamiast poddawać się jej lub narzekać, że życie jest zbyt trudne, potraktuj to jako wyzwanie. Zdecyduj się wyciągnąć z tego wnioski, a wkrótce przekonasz się, że doskonale radzisz sobie w szkole życia.

  1. Mt 19:26
  2. Patrz Księga Jeremiasza 32:27