1. Po kłótni, podejmij pierwszy krok w kierunku zgody i bądź skłonny przeprosić, kiedy odkryjesz, że popełniłeś błąd.

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści.—Księga Kapłańska 19:17

  1. Codziennie staraj się okazywać życzliwość i uprzejmość; na przykład, trzymając otwarte drzwi dla osoby będącej za Tobą, podnosząc coś, co ktoś przypadkowo upuścił, albo ustępując miejsca innej osobie w autobusie.

Bądźcie miłosierni, bądźcie pokorni.—1 List św. Piotra 3:8

  1. Jeśli napotkasz sytuację, w której ktoś będzie potrzebować Twojej pomocy, porzuć to co robisz i pomóż takiej osobie. Nie we wszystkich sytuacjach będziesz w stanie pomóc, ale pamiętaj, że pomaganie drugiemu człowiekowi może poszerzyć Twoją perspektywę i pomóc Ci uniknąć myślenia, że Twoje własne plany i priorytety są zawsze najważniejsze.

Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich.—List do Filipian 2:4

  1. Jeśli nie wiesz o czymś, zapytaj kogoś kto wie.

Głupi uważa swą drogę za słuszną, ale rozważny posłucha rady.—Księga Przysłów 12:15

  1. Poproś przyjaciela, lub pastora o modlitwę, kiedy stoisz w obliczu trudnej sytuacji. Dzielenie się problemami nie tylko pomoże Ci zrzucić kamień z serca, lecz także pomoże Ci uświadomić sobie Twoją potrzebę Boga i innych ludzi.

Lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy. Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego.—Księga Koheleta 4:9–10

  1. Słuchaj. Nigdy nie wiesz, czego możesz dowiedzieć się i nauczyć słuchając innych ludzi.

Posłuchaj rady, przyjmij naukę, abyś był mądry w przyszłości.—Księga Przysłów 19:20

  1. Wyraź wdzięczność pisząc liścik z wyrazami wdzięczności do swojego współmałżonka, swoich dzieci, kolegi z pracy, lub przyjaciela. Opisz ich przymioty i to jak wzbogacają Twoje życie.

Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.—Ewangelia wg św. Jana 13:35

  1. Naucz się nowej umiejętności, albo nowego języka, lub zacznij nowe hobby. Nawet jeśli czujesz, że nie jesteś w tym dobry, wyjście ze strefy komfortu daje innym szansę na nauczenie Cię czegoś nowego.

Mądry, słuchając, pomnaża swą wiedzę, rozumny nabywa biegłości.—Księga Przysłów  1:5