Życie nie zostało zaprojektowane tak, by płynąć przez nie bez żadnych kłopotów czy trudności. Zawsze będą pojawiać się niepowodzenia, trudności i presja, ale mogę pomóc ci nauczyć się postrzegać je jako wyzwania do pokonania.

Chcę zdjąć z twoich ramion ciężar niepewności. Chcę, abyś trzymał się wiedzy, że bez względu na to, jak wielka jest potrzeba, jak ciemna jest noc lub jak pozornie niemożliwa jest sytuacja, mam kontrolę i nigdy nie zawodzę tych, którzy zwracają się do Mnie o pomoc. Bez względu na to, z czym się mierzysz, Moja siła będzie dla ciebie wystarczająca.

Przynieś do Mnie wszystkie swoje troski. Możesz być w stanie wytrzymać wiele presji, ale Ja mogę ją złagodzić.

Nigdy cię nie opuszczę. Dam ci podtrzymującą łaskę, 1 odpoczynek ducha, 2 i pokój, który przewyższa zrozumienie. 3. Bez względu na to, co dzieje się wokół ciebie, możesz być spokojny, gdy jesteś zakotwiczony głęboko we Mnie. Pod wzburzonymi falami twoja kotwica się utrzyma.

Przyjdź do Mnie, połóż swoje brzemiona na Moich ramionach, a przekonasz się, że mam wszystko, czego potrzebujesz.

  1. 2 List do Koryntian 12:9
  2. Ewangelia wg św. Mateusza 11:28
  3. List do Filipian 4:7