W moim dążeniu do lepszego poznania Jezusa, doszedłem do prostego wniosku, że najłatwiejszym i najbardziej przystępnym sposobem na dokonanie tego jest regularne czytanie Ewangelii, oraz staranie się wprowadzać w życie Jego nauczania i przykładu.  Stąd też, od kilku lat, czytam fragment Ewangelii na każdy dzień roku. Nawet jeśli wcześniej myślałem, że dobrze znam Ewangelie, to ćwiczenie kompletnie rozwiało to myślenie! Niemal każdego dnia jestem zaskakiwany, inspirowany i poruszany słowami i czynami Mistrza.

Przypowieści, które opowiadał Jezus, oraz wydarzenia z Jego życia pokazują, że Jezus jest zadziwiający, pokrzepiający, wstrząsa naszym przyjętym z góry myśleniem, oraz jest bezpośredni. Jezus mówi prawdę w miłości, nie okazuje faworyzowania, jest pełen współczucia—ale jednocześnie utrzymuje najwyższe standardy. Jezus jest silny, ale jednocześnie Jego jarzmo jest słodkie, a brzemię lekkie.1

Zatrzymanie się, aby pomyśleć w jaki sposób te fragmenty Ewangelii mogą wiązać się z moim życiem stanowi klucz. Jak mówi moja żona, „W naukach Jezusa można odnaleźć podstawy całej etyki. Podążanie według nich to zdrowy rozsądek.” Zauważyłem, że kiedy czytam Ewangelie, częściej odnajduję Jezusa w swoim codziennym postępowaniu. A im bardziej Go poznaję, tym bardziej pragnę rozmawiać o Nim z innymi.

Ostatnia strona każdego wydania Activated  to sekcja „Pozdrowienia od Jezusa”. Jest to ulubiona przez wielu czytelników część magazynu. Odkryłem, że czytanie tej sekcji magazynu pomaga mi zbliżać się do Jezusa i słuchać Jego głosu na tematy, które są istotne w dzisiejszych czasach.

Poznając lepiej Jezusa, zbliżam się do Boga Ojca, ponieważ za pośrednictwem Jezusa mamy dostęp do Boga i podzielamy tego samego rodzaju bliskość, którą Chrystus ma ze Swoim Ojcem. „W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.”2

  1. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 11:28–30
  2. Ewangelia wg św. Jana 14:20