Kiedy Jezus podróżował po Palestynie, dzieląc się swoim przesłaniem o Bożym przebaczeniu i miłości, często zapraszał do pójścia za mną. Na przykład, ten fragment Ewangelii Mateusza:

Pewnego dnia, gdy Jezus szedł wzdłuż brzegu Jeziora Galilejskiego, zobaczył dwóch braci – Szymona, zwanego też Piotrem, i Andrzeja – którzy zarzucali sieć w wodę, gdyż łowili ryby dla zarobku. Jezus zawołał do nich: “Pójdźcie za Mną, a pokażę wam, jak się łowi ludzi!”. A oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.

Nieco dalej na brzegu zobaczył dwóch innych braci, Jakuba i Jana, siedzących w łodzi ze swoim ojcem Zebedeuszem i naprawiających sieci. Zawołał ich, aby również przyszli. Oni natychmiast poszli za Nim, pozostawiając łódź i swego ojca. 1

Przez cały czas swojej posługi powoływał mężczyzn i kobiety do siebie, a nawet po swoim zmartwychwstaniu “Jezus rzekł do Piotra: ‘Pójdź za mną’. ‘” 2

Co to znaczy naśladować Jezusa? Zaczyna się to od naszej relacji z Jezusem i Jego słowami. Jeśli trwamy w Jego słowach 3 i pozwalamy im wpływać na nasze wzorce myślowe, zostaniemy przemienieni przez odnowienie naszych umysłów. 4

Chociaż dzisiejsi chrześcijanie nie mogą fizycznie podążać za Jezusem tak jak uczniowie, Biblia jasno mówi, że podążanie za Nim obejmuje stosowanie Jego nauki w naszym życiu. Jak to ujął Jezus: “Jeśli trzymacie się mojej nauki, jesteście prawdziwie moimi uczniami. Wtedy poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” 5.

  1. Mt 4:18-22
  2. Jan 21:19
  3. Jana 15:4.
  4. Rzymian 12:2.
  5. Jan 8:31-32