Dzisiejszego ranka, spacerując po mojej okolicy, zastanawiałam się nad wersetem biblijnym. Byłam wdzięczna za piękny poranek i za zdrowe ciało, które nie ograniczało mnie w spacerowaniu i cieszeniu się otaczającym mnie światem. Kiedy liczyłam swoje błogosławieństwa i czułam przypływ szczęścia, przyszedł mi do głowy werset, ” Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy.” 1.

Uderzyło mnie, że wszyscy musieliśmy nauczyć się radzić sobie „bez” w różnych momentach naszego życia. Ale tutaj Bóg mówił mi, że wdzięczność za wszystko, co mogłam zrobić, jest wielkim zyskiem.

Wróciłam do domu i wyszukałam ten fragment Biblii, aby znaleźć kontekst. Gdy czytałam kolejne wersety, zobaczyłam, że Paweł mówi Tymoteuszowi, młodemu przywódcy kościoła, aby uważał na utożsamianie pobożności z zyskiem finansowym.

To piękny fragment o tym, jak mieć właściwą perspektywę i nie pozwolić, by materializm i pragnienie posiadania większej ilości rzeczy doprowadziły nas do smutku. Już w zeszłym roku nauczyłam się, że zakupy mogą być niepotrzebnym ćwiczeniem w zadowalaniu siebie, które może skończyć się marnotrawstwem, jeśli nie będę ostrożna. Nauka bycia szczęśliwą i wdzięczną za proste życie jest kluczem do zadowolenia.

Pobożność z zadowoleniem jest wielkim zyskiem. Nic bowiem nie przynieśliśmy na świat i nic nie możemy z niego zabrać. Ale jeśli mamy jedzenie i ubranie, będziemy z tego zadowoleni. Ci, którzy chcą się wzbogacić, wpadają w pokusę i pułapkę oraz w wiele głupich i szkodliwych pragnień, które pogrążają ludzi w ruinie i zniszczeniu. Miłość do pieniędzy jest bowiem korzeniem wszelkiego zła. Niektórzy ludzie, żądni pieniędzy, odeszli od wiary i popadli w wiele boleści.

Ale ty, człowiecze Boży, uciekaj od tego wszystkiego i dąż do sprawiedliwości, pobożności, wiary, miłości, wytrwałości i łagodności. Staczaj dobry bój wiary.

Poucz tych, którzy są bogaci w tym obecnym świecie, aby nie byli aroganccy ani nie pokładali nadziei w bogactwie, które jest tak niepewne, ale pokładali nadzieję w Bogu, który bogato zapewnia nam wszystko dla naszej radości. Poucz ich, aby czynili dobro, byli bogaci w dobre uczynki, hojni i chętni do dzielenia się z innymi. W ten sposób zgromadzą dla siebie skarb jako mocny fundament na nadchodzący wiek.” 2.

  1. 1 List do Tymoteusza 6:6
  2. 1 List do Tymoteusza 6:6-12,17-19