Słyszałeś, że radość w Panu jest Twoją ostoją.1 Jak uzyskać ową radość? Poprzez kochanie Mnie całym sercem, całym umysłem, całą siłą, oraz poprzez kochanie innych. Jeśli tylko Twoje serce jest pełne miłości—miłości do Mnie i miłości do innych—wypełnię Cię Moją radością i pokojem.

Zawsze pamiętaj, Twoja radość we Mnie będzie Twoją ostoją. Moją wolą jest, abyś odnalazł radość i pokój w swoim życiu. Radość sprawia mi, kiedy widzę Cię szczęśliwego i roześmianego. Więc, bądź szczęśliwy i ciesz się życiem i swoimi licznymi błogosławieństwami—dużymi i małymi i wszystkim pomiędzy! Bo ciesząc się tym wszystkim, radujesz się we Mnie.

Gdzie jest Duch Pański, tam jest wolność2—wolność, aby głosić radość, którą odnajdujesz we Mnie—radość zbawienia, radość, która pochodzi z Mojego Słowa, Mojego Ducha i modlitwy, z świadectw odpowiedzi na modlitwę, z Twoich bliskich, rodziny i przyjaciół. Swobodnie dziel się tymi radościami, oraz miłością i mocą, które Mój Duch wnosi do Twojego życia poprzez wolność, którą tylko Mój Duch może przynieść.

  1. Patrz Księga Nehemiasza 8:10
  2. Patrz 2 List do Koryntian 3:17