Niedawno, czytałam na temat historii Świąt Bożego Narodzenia. Dowiedziałam się, na przykład, na temat tego, skąd pochodzą nasze różne tradycyje bożonarodzeniowe, między innymi te, które mogą wywodzić się z pogańskich rytuałów i świąt. Zaskoczyła mnie jedna z fundamentalnych prawd o Jezusie, a mianowicie to w jaki sposób Jezus akceptuje każdego z nas niezależnie od tego jacy jesteśmy.

Jezus mówi, że nie odrzuci nikogo, kto do Niego przyjdzie 1. Krąg Jego przyjaciół nie jest ekskluzywnym klubem o surowych wymaganiach. Tak naprawdę, Jezus nie tylko akceptuje nas; On często dostosowuje się, aby sprostać naszym potrzebom.

Jezus czynił to w czasie swojej posługi na ziemi. Kiedy był z Nikodemem – wysokiej rangi

wykształconym członkiem duchowieństwa, posiadającym głęboką wiedzę z zakresu teologii – Jezus rozmawiał z nim w sposób, który wzbudzał w Nikodemie zainteresowanie i pobudzał jego intelekt 2. Kiedy Jezus przebywał z dziećmi, brał je w ramiona i w sposób łagodny z nimi rozmawiał 3. Kiedy spotkał się z celnikami i grzesznikami, poszedł do ich domów, gdzie wraz z nimi jadł, pił i się śmiał 4. Kilkakrotnie po nauczaniu tłumów, nakarmił zebranych, ponieważ wiedział, że ich największym zmartwieniem jest głód 5. Niezależnie od tego czy w był w towarzystwie tłumów, czy też jednej osoby, Jezus czynił wszystko co potrzebne, aby pomóc każdej osobie i okazać jej Swoją miłość.

W taki oto sposób Jezus przeżył całe swoje życie. Przybrał postać człowieka, zszedł na ziemię i stał się jednym z nas. Żył codziennym życiem, doświadczał głodu i zmęczenia. Czasem najprawdopodobniej czuł też zniechęcenie. Ale mimo to brnął przez nasze ludzkie doświadczenia, aby móc poczuć to co my czujemy, a także, aby móc zrozumieć to co dla nas ludzi jest ważne.

Jezus może nadać temu co wiemy i kochamy – temu co dla nas ważne, jak na przykład bożonarodzeniowe tradycje – nowego, głębszego znaczenia.

Tego roku, ciesząc się Świętami Bożego Narodzenia, otwierając prezenty, śpiewając kolędy, jedząc przepyszne potrawy, pamiętaj o głębokiej miłości Jezusa do ciebie. Niezależnie od tego skąd wywodzą się nasze tradycyje bożonarodzeniowe, sprawmy, aby były one dla nas przypomnieniem wspaniałego prezentu, jaki Jezus ofiarował każdemu z nas przychodząc na ziemię, żyjąc i umierając dla nas.

  1. Patrz Ewangelia wg św. Jana 6:37
  2. Patrz Ewangelia wg św. Jana 3:1-21
  3. Patrz Ewangelia wg św. Marka 1-:13-16
  4. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 9:10
  5. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 14:13-21; Ewangelia wg św. Marka 6:30-44; Ewangelia wg św. Łukasza 9:10-17; Ewangelia wg św. Jana 6:1-15