Rozmawiałam kiedyś z kobietą, która powiedziała, że bardzo się stara myśleć tylko pozytywnie, ale nigdy nie była w stanie utrzymać tego na długo. Nawet kiedy udawało jej się sprawiać wrażenie optymistki, wewnątrz często była w rozsypce. Jej samopomocowe podejście do pozytywnego myślenia wykluczało Boga, więc kiedy sprawy szły źle, nie miała niczego solidnego, czego mogłaby się trzymać.

To może wydawać się paradoksalne – wiara w Boga jest czymś istotnym – ale to prawda. “Wiara jest treścią tego, na co mamy nadzieję, dowodem tego, czego nie widzimy.”1. W obliczu trudności i rozczarowań, wiara jest o wiele bardziej skuteczna niż zwykłe ćwiczenia umysłowe, ponieważ jest poparta obietnicami, które Bóg zawarł w swoim Słowie – obietnicami, które przynoszą namacalne rezultaty, gdy się w nie wierzy i stosuje w realnych sytuacjach życiowych.

Te obietnice mają moc nie tylko zmienić problematyczne sytuacje, ale także zmienić nas samych. Biblia mówi nam, abyśmy “przemieniali się przez odnawianie umysłu”2. To właśnie dzięki tym “nader wielkim i cennym obietnicom” możemy “stać się uczestnikami boskiej natury”3.

Możemy, aktem naszej woli, oderwać nasz umysł od negatywnych myśli. Jeśli jednak nie wypełnimy tej pustki, negatywne myśli powrócą. Czym powinniśmy zastąpić te negatywne myśli? Co jest bardziej pozytywne i potężniejsze niż żywe Słowo żywego Boga? W połączeniu z modlitwą, podnoszące na duchu, przemieniające Słowo Boże może dać ci zwycięstwo nad każdą negatywną myślą i jej konsekwencjami.

W miarę jak będziesz konsekwentnie starał się zastępować negatywne myśli pozytywnymi, pochodzącymi ze Słowa Bożego, stanie się to twoim nawykiem; nauczysz się – jak to ujmuje Biblia – “oddawać swoje myśli w niewolę.”4.

Jest to bardzo trudne do osiągnięcia w zgiełku świata. Nie znajdziemy umysłu Boga na ulicach życia społecznego lub w sklepie hobbystycznym. Aby połączyć się z Nim, znajdź miejsce, gdzie nie ma żadnych rozpraszaczy. “Gdy się modlicie, wejdźcie do swej izdebki, a gdy zamkniecie drzwi, módlcie się do Ojca waszego, który jest w ukryciu; a Ojciec wasz, który widzi w ukryciu, jawnie wam to wynagrodzi.”5.

Nie ma miejsca, gdzie umysł może być tak w pełni odnowiony, jak w sekretnym miejscu modlitwy, sam na sam z Bogiem. Kiedy odsuwamy się od rzeczy doczesnych, które nas rozpraszają i nękają, a skupiamy się na obecności Boga i koncentrujemy nasz umysł na rzeczach Bożych, wtedy przemieniająca moc Boża zaczyna w nas działać i zostajemy przemienieni, odnowieni.

  1. Patrz List do Hebrajczyków 11:1
  2. Patrz List do Rzymian 12:2
  3. Patrz 2 List św. Piotra 1:4
  4. Patrz 2 List do Koryntian 10:5
  5. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza
    6:6