Nieprzemijające pytania

Przypuszczam, że starotestamentowy prorok Habakuk nie jest dobrze znany w dzisiejszych czasach, ale on z całą pewnością wiedział, co to znaczy wierzyć w Boga niezależnie od tego jak źle układają się sprawy:

„Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie dają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności, choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach. Ja mimo to w Panu będę się radować,
weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu.”1

Byłem ciekawy, co w życiu i czasach Habakuka zainspirowało go do napisania tak pięknego wyznania wiary, dlatego przeczytałem całą księgę. Jest to krótka księga, ma tylko trzy rozdziały, a powyższy fragment jest na końcu. Słowa te są zakończeniem dialogu Habakuka z Bogiem.

Księga mówi niewiele na temat osobistego życia proroka, ale oczywiste jest, że żył on w trudnych czasach w historii ludu Bożego. Habakuk rozpoczyna od jawnego kwestionowania Bożej mądrości.

Habakuk mówi Bogu, że widzi wokół siebie tylko niesprawiedliwość, przemoc i zniszczenie niesione przez armie najeźdźców i zadaje Bogu pytanie, które często sami Mu zadajemy: Dlaczego On wszystkiego nie naprawi i dlaczego na pierwszy rzut oka pozwala złu triumfować? Koniec końców, cierpliwe odpowiedzi Boga przywracają w Habakuku wiarę w Niego i Jego obietnice, za sprawą czego prorok oddaje wszystko w ręce swojego kochającego Ojca.

Ta sama ponadczasowa lekcja jest tematem tego wydania Activated. Możemy radować się w Bogu i zbawieniu nawet w najtrudniejszych życiowych chwilach, ponieważ Bóg powiedział, „Nie opuszczę cię ani pozostawię.”2 Możemy ufać w Jego nieprzemijające obietnice, że przeprowadzi nas przez każdą burzę w życiu.

  1. Księga Habakuka 3:17–18
  2. List do Hebrajczyków 13:5

Ronan Keane

Ronan Keane jest redaktorem naczelnym magazynu Activated.