Przedstawiciel handlowy pewnej amerykańskiej firmy obuwniczej został wysłany do odległego regionu Afryki. Po krótkim czasie, wysłał do głównej siedziby firmy następujący telegram: „Sprzedaż butów w tej części świata nie ma sensu! Nikt tutaj nie chodzi w obuwiu!”

Wrócił do kraju, a producent wysłał do Afryki kolejnego przedstawiciela. Ten przysyłał zamówienie za zamówieniem. „Każdy w tej części świata potrzebuje obuwie!” tłumaczył.

Obydwaj przedstawiciele spotkali się z tą samą sytuacją, ale ich różne punkty widzenia/postawy przyniosły odmienne rezultaty.

Ta historia ma charakter apokryficzny, ale stanowi doskonały wstęp do tego wydania magazynu Activated.

Pośród osobistych i zawodowych presji, trudno jest cały czas utrzymywać pozytywne nastawienie. Myślę, że większość z nas generalnie uważa się za osobę pozytywną, ale czy kiedy poprosimy o szczerą ocenę naszej osoby naszego najlepszego przyjaciela (przyjaciółkę), albo współmałżonkę (współmałżonka), uzyskamy zgodną opinię?

Biblia uczy nas, że nastawienie nie jest czymś co otrzymujemy ani z czym się rodzimy. Zdrowe, pozytywne nastawienie trzeba doskonalić i rozwijać od wewnątrz. Nie można go kupić. Nie można go wytworzyć. Tego rodzaju postawa nie podlega zewnętrznym wpływom, takim jak przyjaciele, rodzina, nauczyciele, przełożeni, współpracownicy, czy media. Tego rodzaju postawa zaczyna się od decyzji – decyzji do której podjęcia zachęca nas Słowo Boże:

„Wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli.” 1

Każdego dnia zachowujmy postawę wiary, radości, zaufania i współczucia.

  1. List do Filipian 4:8