Brazylijska pisarka i poetka Cora Coralina, pochodząca z bardzo ubogiej rodziny, została słynną nauczycielką i autorką. W swoich książkach pozostawiła wiele mądrych powiedzeń. Jedno z nich brzmi: “Najważniejszą rzeczą w życiu są nasze wybory!” Cora Coralina chciała przekazywać uczniom, że bycie zamożnym, czy też atrakcyjnym, jak i inne rzeczy cenione przez społeczeństwo nie są tak istotne jak nauka podejmowania właściwych wyborów w życiu.

Kiedyś, udałam się na plażę wraz z moim najmłodszym synem, Mateus’em, który miał wtedy 12 lat, oraz z moją córką i wnukiem. Na tej konkretnej plaży, spadek dna morskiego jest bardzo niespodziewany, dlatego też rodzice uważają na to, aby dzieci korzystały tylko z głębokiej do pasa wody. Ostrzegłyśmy dzieci o tym, a potem bacznie je obserwowałyśmy. Mój wnuk natychmiast zastosował się do naszych ostrzeżeń, tymczasem Mateus oczywiście miał pewne wątpliwości co do tego czy powinien nas posłuchać. Mogłyśmy niemal dostrzec myśli krążące po jego głowie: Czy powinienem je posłuchać? Przecież jestem dobrym pływakiem!

Wszedł do wody na głębokość do pasa, postał tam przez minutę, najwyraźniej rozpatrując swoje możliwości. Potem wycofał się i wrócił do bezpiecznej strefy, gdzie przebywał jego siostrzeniec. Koniec końców, dokonał dobrego wyboru. Po cichu modliłam się, aby miał w sobie tę samą mądrość przy innych decyzjach, które będzie musiał dokonywać przez całe swoje życie.

Decyzje, które podejmujemy dziś są niezwykle ważne i będą kształtować naszą przyszłość. Za każdym razem, kiedy działam pod wpływem impulsu, lub emocji, sprawy komplikują się i potem muszę naprawiać problemy, które sama stworzyłam. Natomiast kiedy nie spieszę się i na spokojnie analizuję sytuację, proszę o radę godnych zaufania przyjaciół i czekam na wyklarowanie się sytuacji, sprawy przebiegają bez większych zakłóceń.

Wiele razy, kiedy stałam w obliczu trudnej decyzji, musiałam przypominać sobie przykład, który podał Jezus i modlić się o siłę, aby móc powiedzieć „Nie jak ja chcę, ale jak Ty,” 1 a potem śmiało robić to, co wiedziałam, że jest słuszne. Tego rodzaju decyzje mogą być trudne do podjęcia w danym momencie, ale Bóg potrafi nawet z najtrudniejszej sytuacji wydobyć dobro. 2

  1. Ewangelia wg św. Mateusza 26:39
  2. Patrz List do Rzymian 8:28