Mam plan i cel dla Twojego życia – i chcę pomóc Ci go odkryć i podążać w jego ramach. Mam odpowiedzi na twoje pytania, rozwiązania twoich problemów i wgląd w skomplikowane sytuacje, które napotykasz. Obiecałem w Moim Słowie, że jeśli będziesz Mnie szukał, znajdziesz Mnie, a Ja z wielką przyjemnością poprowadzę cię do całej prawdy.

Kiedy prosisz o Moje przewodnictwo, Ja je daję,1, ale najpierw musisz być gotów odłożyć na bok swoje własne pomysły i plany. 2. To może być trudne, zwłaszcza jeśli masz serce nastawione na coś, ale nie jesteś pewien, czy to jest właściwy czas lub czy zgodzę się, że twój plan jest najlepszy dla wszystkich zainteresowanych. Kiedy stajesz w obliczu takich prób, przypomnij sobie o tych obietnicach z Biblii: “Rozkoszuj się też w Panu, a On da ci to, czego pragnie twoje serce”3 oraz “Żadnej dobrej rzeczy Bóg nie wstrzyma od tych, którzy postępują uczciwie. “4. Jeśli twoim pragnieniem jest naprawdę odnalezienie i podążanie za Moim planem, dam ci to, co najlepsze.

Znam twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Rozumiem twoje potrzeby i pragnienia, twoje aspiracje i lęki. Wiem o tobie wszystko. Im bardziej nauczysz się szukać i podążać za Moim planem dla twojego życia, tym bardziej prawdopodobne będzie, że znajdziesz prawdziwe szczęście i spełnienie. Wybór należy do ciebie.

  1. Patrz Księga Jeremiasza 29:13; Ew. Sw. Mateusza 7:7; List do Jakuba 1:5.
  2. Patrz Ksiega Izajasza 55:8-9.
  3. Patrz Księga Psalmów 37:4
  4. Patrz Księga Psalmów 84:11