Chcę, abyś doświadczył Mojej radości i Obecności w twoim życiu. Mam odpowiedzi na twoje pytania, rozwiązania dla twoich problemów i wgląd w złożone sytuacje, które napotykasz.

Kiedy prosisz o Moje prowadzenie, Ja je odpowiem. “Jeśli będziesz mnie szukał z całego serca, znajdziesz mnie. “1. Kiedy szukasz u Mnie pomocy w podjęciu decyzji, poproś Mnie, bym pomógł ci odłożyć na bok własne pomysły i plany.

Znam Twoją przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Rozumiem twoje potrzeby i pragnienia, twoje dążenia i obawy. Wiem o tobie wszystko. Im bardziej nauczysz się szukać i podążać za Moim planem dla twojego życia, tym bardziej nauczysz się trwać w Mojej radości i znajdziesz trwałe spełnienie.

  1. Księga Jeremiasza 29:13. Zobacz też Ewangelia św. Mateusza 7:7; List św. Jakuba 1:5