Adaptacja Kopciuszka z 2015 roku przedstawia młodą kobietę, która żyje zgodnie z mottem, którego nauczyli ją rodzice przed śmiercią: “Miej odwagę i bądź życzliwa!”.

Myśląc ostatnio o tym, czego Bóg chce od ludzkości, przypomniało mi się to przesłanie. Dlaczego Bóg umieścił nas tutaj na pierwszym miejscu? Teologowie wyjaśniają, że Biblia mówi nam, że Bóg był już wspólnotą trzech osób w jednej istocie – Ojca, Syna i Ducha Świętego – które miały w sobie doskonałą, nieskończoną miłość i nie potrzebowały niczego więcej. Stworzył nas, aby więcej istot mogło mieć udział w tej miłości. Serce Boga pękało od tak wielkiej miłości, że chciał się nią podzielić z większą liczbą ludzi.

Jezus powiedział, że najważniejszą rzeczą w naszym istnieniu jest kochać Boga z całego serca, duszy i umysłu, a bliźniego jak siebie samego. 1 A odwaga jest niemal równie ważna, ponieważ często potrzeba odwagi, aby być kochającym, robić właściwe rzeczy, chronić innych przed krzywdą i po prostu stawiać czoła zmaganiom codziennego życia.

Potrzeba było nieskończonej miłości Boga, a także nieskończonej odwagi, aby posłać swojego Syna na nasz zepsuty świat jako maleńkie dziecko, aby chodził po naszych zakurzonych drogach i dzielił nasze smutki i choroby. I trzeba było nieskończonej miłości Jezusa i nieskończonej odwagi, aby przejść przez ból życia i tortury śmierci na krzyżu, abyśmy mogli mieć życie wieczne!

Film uczył, że Kopciuszek nie mógłby znieść wszystkich trudów, przez które musiała przejść, bez tych dwóch ważnych cnót, a ja jestem przekonana, że my też nie możemy. Musimy zdecydować się iść ręka w rękę w życzliwości z innymi, nawet gdy nie znamy drogi przed nami. I musimy być odważni, by stawić czoła temu, co nas spotyka, z wiarą, że nasz Ojciec Niebieski prowadzi nas w swojej miłości i mądrości.

  1. ew. według św. Mateusza 22:37-39.