Input → Output

W dziedzinie informatyki i matematyki, stwierdzenie „śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu” (ang. garbage in, garbage out) oznacza, że błędne, lub bezsensowne dane wejściowe skutkują błędnymi, albo bezsensownymi danymi wyjściowymi, inaczej „śmieciami”. Innymi słowy, niepoprawne, lub błędne dane na początku prowadzą do niepoprawnych, albo błędnych wyników.

W Swoim Kazaniu na Górze, Jezus wygłosił niezwykle podobne słowa: „Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców. A więc: poznacie ich po ich owocach.” 1

Ta krótka parabola zachęca nas, abyśmy pomyśleli o tym, co nasze słowa i czyny mówią o nas i Zbawicielu, który żyje w nas. Czy nasze życie wyraża Jego troskę względem innych, czy też nasz egocentryzm? Czy przekazujemy Jego wiekoduszność i sprawiedliwość, czy też zgodnie z ludzkim odruchem budujemy ściany, aby wykluczać?

Poprzez poprawę danych wejściowych można poprawić kod komputerowy, lub matematyczne równanie. Analogicznie,   Jezus przypomnia nam, że życie chrześcijańskie wymaga transformacji wewnętrznej, przemiany którą tylko On może wywołać. „Wytrwajcie we Mnie, a Ja [będę trwał] w was. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.” 2

Jezus na wejściu, Jezus na wyjściu. 3

  1. Ewangelia wg św. Mateusza 7:17–18,20
  2. Ewangelia wg św Jana 15:4
  3. Redakcja pragnie podziękować naszemu stałemu współautorowi Chris’owi Mizrany za podsunięcie pomysłu analogii wykorzystanej w niniejszym wstępie