W ciągu ostatnich kilku lat miałam do czynienia z różnymi sytuacjami, w których nie miałam pojęcia, jak można je rozwiązać. Czasami wydawało się, że nie ma dla nich rozwiązania. Jednak, ponieważ moja wiara była mocno zakorzeniona w prawdzie Słowa Bożego i wiedzy, że On nigdy nie zawodzi, a ja szukałam przewodnictwa Ducha Świętego, jak powiedział nam Jezus, wiedziałem, że w jakiś sposób znajdzie się rozwiązanie.

Jezus powiedział: “Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale jeszcze znieść nie możecie, abyście tego słuchali. Gdy jednak przyjdzie Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie będzie mówił sam, ale będzie mówił to, co usłyszy i oznajmi wam, co ma nadejść. On Mnie uwielbi, biorąc z tego, co Moje, i objawiając to wam.” 1.

Duch Święty został posłany do nas po śmierci Jezusa, aby pomóc nam zrozumieć prawdę i zastosować słowa Jezusa w każdej sytuacji, w jakiej się znajdujemy. Wierzę, że właśnie dlatego, kiedy ponownie zaglądamy do Pisma Świętego, często nabiera ono dla nas nowego znaczenia, ponieważ Duch Święty pokazuje nam, jak je zastosować lub ujawnia nam ich głębię.

W Słowie Bożym jest wiele przykładów na to, jak podchodzić do życiowych wyzwań. Jednym z takich przykładów, który uważam za mający zastosowanie do wielu trudności, które napotykam, jest historia króla Jehoszafata z 20 rozdziału 2 Księgi Kronik, w której nie miał on nadziei na jakikolwiek ludzki ratunek przed różnymi wyższymi siłami, które były przeciwko niemu. W rzeczywistości trzy armie połączyły się, by zniszczyć jego i jego lud. Powiedział do Boga, “Nie wiemy, co robić, więc szukamy u Ciebie pomocy.” 2.

Jehoszafat oddał Bogu chwałę i podziękował Mu za Jego wielkość i cud Jego miłości. Przypomniał sobie i zebranym ludziom o wszystkich momentach, w których Bóg przychodził im z pomocą w przeszłości. Chciał, aby wszyscy rozpoznali, jak ich wielki Bóg przychodził im na ratunek raz za razem, gdy wydawało się, że nie ma nadziei.

Wszyscy miewamy chwile, kiedy wydaje się, że nie ma rozwiązania dla sytuacji, w której się znajdujemy. I może tak być bez Bożej interwencji.

Nie możemy powiedzieć: “Jezu, będę Ci ufać i chwalić Cię tak długo, jak będziesz robił dla mnie to czy tamto, albo nie pozwolisz, by to czy tamto się wydarzyło”. Musimy oddać się w Jego ręce, wiedząc, że On zawsze nas przeprowadzi i sprawi, że wszystko, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, ostatecznie wyjdzie nam na dobre. Kiedy dziękujemy Bogu za coś po tym, jak to się wydarzy, to jest to wdzięczność. Potrzeba wiary, aby podziękować Bogu za odpowiedź na modlitwy, zanim to się stanie.

Dzięki wierze możesz podziękować Bogu z wyprzedzeniem, zanim zobaczysz odpowiedź. Możesz powiedzieć coś w stylu: “Jezu, wiesz o tej prośbie, którą złożyłem tamtego dnia? Dziękuję Ci, że odpowiedź jest moja. Nie muszę jej znać, by wiedzieć, że odpowiedziałeś. Obiecałeś odpowiedzieć i to wszystko, czego potrzebuję. Dziękuję Ci, że sprawa jest już załatwiona, a kiedy nadejdzie Twój idealny czas na pojawienie się najlepszego rozwiązania, tak się stanie”.

Nie powtarzasz: “Proszę, daj to, proszę, daj to”. Zamiast tego mówisz: “Jezu, oto wołanie mojego serca, na które wiem, że odpowiesz zgodnie ze swoją wolą. Dziękuję Ci!” To jest przejaw twojej wiary, kiedy z góry dziękujesz Bogu.

Cokolwiek karmisz, to właśnie zyskuje moc w twoim życiu. Skup się na dziękczynieniu i uwielbieniu, a to nakarmi twoją wiarę! Wiara jest zwycięstwem! 3. Manifestuj tę wiarę poprzez swoje słowa, myśli, intencje serca, a pokonasz świat. Wypełnij swój umysł słowami dziękczynienia i uwielbienia, a ostatecznie zwyciężysz.

List do Hebrajczyków 11 stwierdza: “Ci wszyscy umarli w wierze, nie otrzymawszy obietnic, lecz ujrzawszy je z daleka i przekonawszy się o nich, przyjęli je i wyznali, że są obcymi i pielgrzymami na ziemi. Ale teraz pragną lepszej ojczyzny, to jest niebieskiej; dlatego Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem; bo przygotował dla nich miasto.” 4.

W tym życiu ci mężczyźni i kobiety wiary z Listu do Hebrajczyków 11 często nie widzieli wszystkiego, co zostało im obiecane, ale znali autora tych obietnic! Wiedzieli, że On nie zawiedzie! Wiara stała się dla nich sposobem na życie, który przenikał ich myśli i decyzje. Było to przekonanie, które wzrastało przez całe ich życie, tak że cokolwiek napotykali w danej chwili, było drugorzędne w stosunku do tego, co dzięki wierze wiedzieli, że nadejdzie.

Ci, którzy wierzyli w Starym Testamencie, nie widzieli odkupienia dokonanego przez Jezusa za ich życia. Mamy to błogosławieństwo, że wiemy, iż Jezus już nas odkupił, ale wciąż nie widzimy wszystkiego, co Jezus obiecał tym, którzy Go kochają.

Bóg chce, abyśmy ufali Mu w każdych okolicznościach. Jeśli odpowiedź na twoją modlitwę przychodzi natychmiast, ciesz się. Jeśli nie widzisz odpowiedzi od razu, dziękuj Mu mimo wszystko, ponieważ Mu ufasz. Masz Jego zapewnienie, że cię zachowa i da ci siłę oraz wszystko, czego potrzebujesz, aby wytrwać do czasu nadejścia odpowiedzi.

Wiarę w Boga, że kiedy prosimy, On wysłuchał naszej prośby i odpowie w sposób, który uzna za najlepszy, można w pewnym sensie porównać do funduszu powierniczego. Fundusze powiernicze mogą przybierać różne formy, ale najczęściej są wykorzystywane do zapewnienia, że pieniądze lub inne aktywa są dystrybuowane w sposób, który zapewni odbiorcy maksymalne korzyści w perspektywie długoterminowej.

Mój przyjaciel był odbiorcą funduszu powierniczego. Zdarzało się, że fundusz powierniczy ograniczał przekazywane mu środki, mimo że prosił o więcej. Potem jednak doszło do nieprzewidzianego zdarzenia medycznego, a on rozpaczliwie potrzebował środków na opiekę i wsparcie. Ponieważ fundusz powierniczy racjonował fundusze, pieniądze były dostępne, gdy były najbardziej potrzebne.

Podobnie, Bóg udziela odpowiedzi na nasze modlitwy zgodnie ze swoją doskonałą wolą i tym, co przyniesie największe dobro w danej sytuacji i w naszym życiu. Dlatego tak ważna jest wiara w Jego miłość do nas. Musimy ufać Jego mądrości.

Niezależnie od tego, czy odpowiedzi na nasze modlitwy pojawią się natychmiast, czy zajmie to trochę czasu, czy też Bóg ma zupełnie inny plan, możemy ufać, że odpowiedzi zostały ustalone w niebie. Kiedy dziękujemy Mu za Jego wierność, deklarujemy naszą ufność, że Bóg wszechświata, który nas kocha i który poświęcił już tak wiele, aby nas zbawić i przywrócić do życia oraz być z nami przez wszystko, będzie nadal tym, kim jest dla nas: przyjacielem, ojcem, obrońcą, zbawicielem, uzdrowicielem, źródłem wszelkiej prawdy i mocy, dostawcą wszystkiego, czego potrzebujemy, przewodnikiem i odpowiedzią na każdy problem i pytanie, jakie kiedykolwiek napotkamy.

  1. Ewangelia św. Jana 16:12-14
  2. 2 Księga Kronik 20:12
  3. 1 List św. Jana 5:4
  4. List do Hebrajczyków 11:13, 16