Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy Bóg chce, abyś był szczęśliwy? Popularna koncepcja, którą można znaleźć w wielu chrześcijańskich książkach, mówi, że “Bóg ma dla ciebie dobre rzeczy. Bóg chce, abyś cieszył się życiem, prosperował i był szczęśliwy”. Redukuje to Boga wszechświata do kosmicznego Świętego Mikołaja. Odmawiamy krótką modlitwę, aby poinformować Go, co znajduje się na naszej liście, a następnie, jeśli to, o co prosiliśmy, nie pojawi się pod choinką, możemy Go winić, ponieważ nie udało Mu się nas uszczęśliwić.

W rzeczywistości Biblia mówi, że Bóg chce od nas dwóch rzeczy: Po pierwsze, Bóg chce, abyśmy przyjęli Jego Syna jako naszego Zbawiciela: “Na imię Jezusa niech się zegnie wszelkie kolano, w niebie i na ziemi, i pod ziemią,  a wszelki język niech oznajmi, że Jezus Chrystus jest Panem.”1.

Następnie Bóg chce, abyśmy “stali się podobni do Jego Syna” 2. Często osiąga to poprzez wprowadzanie do naszego życia sytuacji, które udoskonalają nas i usuwają nasze wady. Nie zawsze jest to przyjemne i nie zawsze sprawia, że czujemy się “szczęśliwi”.

Z drugiej strony, pierwsze zapisane kazanie Jezusa dotyczy szczęścia! W Kazaniu na Górze 3 Jezus wymienia dziewięć rzeczy, które uczynią Jego naśladowców makarios, które pojawia się ponad 50 razy w Nowym Testamencie i jest często tłumaczone jako “szczęśliwy” lub “błogi”.

Jednak Jezusowa definicja szczęścia różni się od naszej. Nie jest ono nieuchwytną emocją ani nie jest oparte na rzeczach fizycznych i materialnych. W swojej książce Mere Christianity, C. S. Lewis zauważył, że daremne jest szukanie szczęścia poza Bogiem: “Bóg zaprojektował ludzki mechanizm tak, by działał na Nim samym. (…) Dlatego nie jest dobrze prosić Boga, by uczynił nas szczęśliwymi na nasz własny sposób, bez zawracania sobie głowy wiarą. Bóg nie może dać nam szczęścia i pokoju poza sobą, ponieważ ich nie ma”.

Czy Bóg chce, abyś był szczęśliwy? Tak, chce. Ale nie chce, byś szukał ulotnego szczęścia na własną rękę. Chce raczej, abyś doświadczył prawdziwego szczęścia i trwałej radości, które tylko On może dać. “Szczęśliwy lud, którego Bogiem jest Pan!” 4.

  1. List do Filipian 2:9-11
  2. List do Rzymian 8:29
  3. Ewangelia wg św. Mateusza 5:1-12
  4. Psalm 144:15