Zapytany, co to znaczy chwalić Boga, mój wówczas czteroletni wnuk Logan wyjaśnił: “To wtedy, gdy mówimy Bogu: “Dobra robota!””. Zaśmiałem się, gdy to usłyszałem, ale dało mi to do myślenia. Dlaczego Biblia raz po raz nakazuje nam chwalić Boga, mówić Mu “Dobra robota”? Oczywiście zasługuje na to, ponieważ z pewnością wykonał dobrą robotę, kiedy stworzył nas i nasz nieskończenie złożony wszechświat, i z chwili na chwilę wykonuje dobrą robotę, utrzymując to wszystko razem.

Zasługuje na nasze pochwały i podziękowania za dobrze wykonaną pracę, to jasne, ale czasami zastanawiam się, co On z tego ma. Widziałem, co pochwały mogą zrobić dla Logana, mnie lub kogokolwiek innego. Wiem, jak nas to buduje, ale czy Bóg naprawdę tego potrzebuje? On jest wszechmocny i wszechwiedzący. Z pewnością już wie, jaki jest wspaniały. Dlaczego miałby potrzebować tego od nas?

Myślę, że to głównie dla naszej korzyści. Myślę, że potrzebujemy usłyszeć to od nas. Musimy myśleć o Jego dobroci i wyrażać ją słowami. Potrzebujemy tego z co najmniej trzech powodów.

Po pierwsze, stawia rzeczy w odpowiedniej perspektywie. Przypomina nam o naszych ludzkich ograniczeniach i słabościach, a także o Bożej mocy i dobroci wobec nas.

To prowadzi do powodu numer dwa: stawia nas na pozytywnej ścieżce, w pełnym nadziei nastroju. To ważne, ponieważ nie możemy nawet zacząć ufać Bogu, dopóki nie zdamy sobie sprawy, że żadna z rzeczy, które stoją nam na drodze, nie jest nie do pokonania z Jego pomocą.

Po trzecie i najlepsze ze wszystkiego, wprowadza nas w pełną miłości komunię z naszym Stwórcą, którego poznanie jest życiem wiecznym. 1. To jest cel tego życia, Jego powód tego wszystkiego. To Jego ostateczny cel i Jego codzienne życzenie dla nas. To jest to, co jest w tym zarówno dla Niego, jak i dla nas. Kiedy mówimy Bogu “Dobra robota”, myślimy o tym, co mówimy i naprawdę mamy to na myśli, możemy doświadczyć odrobiny nieba na ziemi.

  1. Ewangelia św. Jana 17:3