W Liście do Filipian 4,6-7 apostoł Paweł poucza wiernych: “O nic się nie troszczcie, ale w każdej sytuacji przez modlitwę i prośby, z dziękczynieniem, przedstawiajcie Bogu wasze petycje. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzegł waszych serc i waszych umysłów w Chrystusie Jezusie.

Uwolnienie się od niepokoju, zmartwień, stresu i presji jest dziś dla większości ludzi priorytetem. Żyjemy w świecie, w którym tempo zmian jest coraz szybsze, a zmiany niosą ze sobą niepewność. Niepewność zwykle powoduje niepokój, stres i ogólne poczucie braku równowagi. Mój przyjaciel wyraził to w następujący sposób: “Kiedy czuję się niepewnie, czuję, że coś pójdzie nie tak lub że coś ważnego mi umyka. Często wiąże się to z niewiadomą, ryzykiem i wywołuje ogólne uczucie niepokoju i rozchwiania”.

Czasami po prostu budzisz się z uczuciem niepokoju lub czujesz się niespokojny, ale nie potrafisz sprecyzować, dlaczego. Innym razem wiesz lub masz przeczucie, dlaczego tak się czujesz, z jakimi okolicznościami lub decyzją jest to związane. Może to być odkładanie na później podjęcia ważnej, ale trudnej decyzji. Być może przeżywasz konflikt w związku i musisz się z nim pogodzić. Być może nadszedł czas na zmianę w życiu – w karierze, miejscu zamieszkania, sposobie wychowywania dzieci, priorytetach lub w kręgu przyjaciół – i choć wiesz, że zmiana jest potrzebna, będzie Cię ona kosztować, więc czujesz niechęć lub strach, a w rezultacie unikasz zrobienia tego, co uważasz za konieczne. A może podejmujesz kroki w kierunku zmiany w swoim życiu i czujesz się niepewnie, ponieważ nie wiesz, jak to wszystko się potoczy.

Uczucie niepewności, niepokoju i lęku zazwyczaj osłabia radość i wiarę. Uczucie lęku lub “niewiedzy” może zakłócić twoją perspektywę i nadzieję na przyszłość, a także uniemożliwić ci poczynienie znaczących postępów w życiu. Dokuczliwe uczucie zbyt wielu nierozwiązanych spraw, zaległych decyzji, które trzeba podjąć, rzeczy, o których być może zapomniałeś lub do których nie możesz się zabrać, może sprawić, że będziesz czuł się zdenerwowany, rozkojarzony i emocjonalnie wyczerpany.

W Biblii znajduje się kilka wspaniałych obietnic dotyczących tego tematu, które zawierają zarówno duchowe, jak i praktyczne wskazówki. Na przykład:

Zrzuć swój ciężar na Pana, a On cię podtrzyma; nigdy nie pozwoli, by sprawiedliwy był poruszony. 1

Wszystkie swoje troski i zmartwienia oddajcie Bogu, bo On troszczy się o was. 2

Ty zachowasz w doskonałym pokoju tego, kto trwa w Tobie, bo Tobie ufa. 3

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka”. 4

Uczenie się, jak “wszystkie nasze troski i zmartwienia oddać Bogu” i “o nic się nie troszczyć”5, jest procesem, który wymaga praktycznych działań z naszej strony. Musimy podjąć świadomy wysiłek, aby oddać nasze ciężary Bogu. Musimy zobowiązać się do regularnego spędzania czasu z Jezusem. Musimy nauczyć się powierzać Mu nasze lęki i troski. Musimy medytować nad Słowem Bożym i świadomie skupiać nasze myśli na rzeczach godnych pochwały, szlachetnych, dobrych, prawdziwych, honorowych i właściwych. 6. Musimy podjąć świadomy wysiłek, aby zastąpić złe nawyki dobrymi, które prowadzą nas do zdrowego stylu życia.

Niektórzy wychodzą z założenia, że kiedy stajesz się chrześcijaninem, Bóg automatycznie chroni cię przed złymi rzeczami. To nie tak działa. Zaufanie Bogu nie eliminuje problemów, stresu czy trudności, które mogą się pojawić, ale daje nam solidny fundament dla naszej pewności siebie i ujście dla naszego niepokoju: Samego Boga.

Pomocne jest dla mnie przeglądanie Bożych obietnic, aby przypomnieć sobie o Jego bezwarunkowej miłości do mnie. On się troszczy. Chce mi pomóc. Obiecał, że się mną zaopiekuje. Kiedy oddajemy siebie i naszych bliskich w Jego ręce, możemy wiedzieć, że jest to najlepsze miejsce z możliwych.

Znajduje się tam również kilka przydatnych wskazówek praktycznych, które zamieszczam poniżej.

Zapisz swoje obawy i lęki. Jest to szczególnie pomocne, jeśli masz dużo na głowie. Samo wypisanie tego wszystkiego może przynieść trochę jasności i ulgi. Spisz swoje zmartwienia i oddaj je Jezusowi.

Po spisaniu wszystkiego, co cię obciąża, lista ta może posłużyć zarówno do modlitwy, jak i do planowania. Jeśli uda ci się podjąć działania w kilku sprawach, nawet jeśli są to mniejsze punkty, lista będzie mniejsza, a ty będziesz miał poczucie postępu.

Porozmawiaj z kimś – ze współmałżonkiem, przyjacielem, doradcą, mentorem. Pomocne może być omówienie swojej sytuacji i zasięgnięcie dobrej rady.

Strzeż się “boga opcji”. Termin ten oznacza przytłaczającą liczbę dostępnych dziś wyborów. Zbyt wiele informacji może doprowadzić do paraliżu decyzyjnego, nie mówiąc już o stracie czasu.

Bądź uważny i zdyscyplinowany; szukaj informacji potrzebnych do podjęcia decyzji, nie dając się wciągnąć w niekończący się strumień nowych informacji i opcji.

Zrób jeden krok do przodu. Jeśli masz do rozwiązania kilka problemów, nie próbuj zajmować się nimi wszystkimi naraz. Wybierz jedną z nich, aby ją przemyśleć i przemodlić. Rozważ za i przeciw, a ostatecznym celem będzie podjęcie decyzji.

Decyduj. Wykonaj. Zaufaj. Powtórz. Gdy już podejmiesz decyzję w modlitwie, nie porównuj wyników badań ani nie zastanawiaj się nad swoim wyborem. Zaufaj, że podjąłeś decyzję, która jest wystarczająco dobra.

Przeczytałem cytat na temat otwartych drzwi i zmagań, które my, chrześcijanie, często podejmujemy, dokonując życiowych wyborów w poszukiwaniu Bożej woli. Autor napisał: “Bóg może użyć nawet tego, co wygląda jak ‘złe drzwi’, jeśli przejdę przez nie z właściwym sercem”. 7 Wierzę, że to prawda i jest to głęboko pocieszające, ponieważ nigdy nie uda nam się podjąć każdej decyzji w 100% poprawnie. To część doświadczenia życiowego.

Jeśli uda nam się zachować bardziej niebiańską perspektywę, będziemy bardziej cieszyć się podróżą przez życie. To prawda, że problemy, które napotykamy w życiu, nie są “łatwe”. Ale Jezus obiecuje, że da nam siłę, abyśmy mogli je udźwignąć. Mówi: “Jarzmo moje jest łatwe, a moje brzemię lekkie”. 8. Kiedy czerpiemy z Jego siły, możemy mieć pokój pośród burzy i głęboką radość nawet w trudnych okolicznościach.

Jezus jest naszym źródłem pokoju. Jego imię “jest mocną wieżą”, do której możemy “uciekać i być bezpieczni”. 9.

  1. Patrz Księga Psalmów 55:22
  2. Patrz: 1 List św. Piotra 5:7
  3. Patrz Księga Izajasza 26, 3
  4. Patrz: Ewangelia wg św. Jana 14:27
  5. List do Filipian 4,6
  6. List do Filipian 4:8
  7. John Ortberg, All the Places to Go … How Will You Know? (Carol Stream, IL: Tyndale, 2015), 17.
  8. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 11,30
  9. Patrz Księga Przysłów  18,10