Powiedzenie “Potrzeba jest matką wynalazku” z pewnością nabrało ostatnio większego znaczenia w obliczu zwiększonych wyzwań związanych z pandemią i ludźmi, którzy muszą znaleźć sposób na utrzymanie siebie i swoich rodzin.

Jedną z przeszkód, która często wydaje się nie do pokonania na początku realizacji projektu, jest brak wiary w siebie lub brak środków. W związku z tym w Biblii znajdujemy dwie historie, w których ludzie napotkali poważne wyzwanie dla swoich możliwości i zasobów.

Pierwszy z nich miał miejsce, gdy wdowa, która była żoną jednego z byłych uczniów proroka Elizeusza, została zastraszona przez lichwiarza. Jej mąż był winien pieniądze, a teraz, gdy nieżył, lichwiarz groził, że sprzeda jej dwóch synów jako niewolników, aby spłacić dług. Kiedy wdowa opowiedziała o tym Elizeuszowi, jego reakcja była natychmiastowa: “Co masz w swoim domu?”.

Zdziwiła się trochę i powiedziała: “Absolutnie nic”, ale potem przypomniała sobie, że ma słoik do połowy pełen oliwy z oliwek, więc mu powiedziała. “Wróć do swojego domu” – odpowiedział – “i wyślij swoich synów, aby pożyczyli każdy pusty słój, jaki tylko wpadnie im w ręce. Przynieś je do swojego domu, zamknij drzwi i zacznij napełniać je oliwą z oliwek z twojego słoika. “Zrobiła tak, jak powiedział, i w zadziwiający sposób napełniała słój za słojem – każdy słój, który jej synowie mogli pożyczyć z całej okolicy. Mogła potem sprzedać tę oliwę i spłacić swój dług. 1

Następna historia wydarzyła się, gdy Jezus nauczał do tłumu liczącego co najmniej 5.000 osób. Gdy nastał wieczór, Jego uczniowie zdali sobie sprawę, że wkrótce wszyscy będą musieli się posilić, a że byli daleko od miejsca, gdzie mogliby dostać jedzenie, więc zasugerowali, że Jezus powinien ich odesłać. Ale Jego odpowiedź była: “Wy dajcie im coś do jedzenia. ”

Uczniowie byli zszokowani i powiedzieli, że nawet lepsza część rocznej pensji nie wystarczyłaby na zakup żywności, aby nakarmić tłum – nawet gdyby byli w miejscu, gdzie zakup żywności był możliwy – na co Jezus odpowiedział: “Jaką żywność macie teraz przy sobie? ”

Szukali i przynieśli tylko pięć bochenków chleba i dwie ryby. Jezus powiedział im, żeby wszyscy usiedli, a następnie pomodlił się i zaczął rozdzielać chleb i ryby i dawać je swoim uczniom do rozdania. W końcu wszyscy zostali nakarmieni – i nie tylko to, było 12 koszy z resztkami. 2

Pamiętaj, że Bóg może uczynić coś z czegoś niewielkiego, gdy pokładamy w Nim naszą ufność i powierzamy Mu nasze drogi przez wiarę.

  1. Zobacz 2 Królewska 4:1-6.
  2. Patrz Ewangelia wg św. Marka 6:37-44.