Dobre słuchanie wymaga wysiłku. Zauważ cechy ludzi, z którymi lubisz rozmawiać – cechy dobrych słuchaczy. Okazują swoją zainteresowanie oczami, postawą, oraz sposobem reagowania. Jest to pewnego rodzaju nastrój nie do opisania, który mówi, Lubię cię słuchać. Jesteś dla mnie ważny. Spokój i cierpliwość tego rodzaju ludzi mówi ci, Nie śpiesz się. W tej chwili najważniejsze dla mnie jest wysłuchanie tego co masz do powiedzenia.

Słuchanie jest jednym ze sposobów na lepsze spełnianie „prawa Chrystusa”, które Biblia określa jako „miłowanie bliźniego swego jak siebie samego.” 1 Słuchając innych, wypełniamy dzieło Boga formą Bożej miłości.

Spójrz na Jezusa. Kiedy zwracasz się do niego ze swoimi problemami w modlitwie, słucha tylko przez chwilę, a potem przerywa ci? Raczej nie. On jest zawsze kiedy Go potrzebujesz, jest zawsze gotowy na to, aby Cię wysłuchać – aby wysłuchać twojej wersji historii. Schyla się do twojego poziomu. Uważnie słucha twoich słów, ale słyszy też przytłumione wołanie twojego serca. Wiesz, że On cię rozumie.

Jezus patrzy na twoje motywy, a nie na twoje błędy czy problemy. Nigdy nie jest nieprzyjemny. Nigdy nie potępia. Zawsze oferuje miłosierdzie, nadzieję i przebaczenie. Niezależnie od tego jak bardzo zbłądziłeś, On nigdy nie przestaje cię kochać.

Słuchanie – prawdziwe słuchanie – wyraża miłość. Wyraża nie tylko twoją miłość, lecz także miłość Boga do człowieka, która jest bezwarunkowa, wieczna i doskonała pod każdym względem. Pozwól innym zobaczyć w sobie Jezusa próbując być tak samo czułym słuchaczem jak On, a z łatwością pozyskasz serca innych dla Niego.

Słuchanie wiąże się też z ważnym efektem ubocznym: kiedy staniesz się dobrym słuchaczem, inni będą bardziej zainteresowani i otwarci na to co ty będziesz mieć do powiedzenia, kiedy nadejdzie twoja kolej na mówienie. Będą bardziej otwarci na nowe pomysły i poglądy, a tym samym będą bardziej wyrozumiali.

Słuchanie to talent, który można rozwijać. Zaczyna się od szczerej chęci zrozumienia innych, aby móc ich bardziej kochać i bardziej im pomagać. Poproś Jezusa o dar empatii, a potem o to, aby pomógł ci go dobrze wykorzystać poprzez pomaganie innym i kochanie innych.

  1. List do Galatów 5:14; Ewangelia wg św. Mateusza 22:37-39