Boży znak na mnie

Niedawno, kiedy poszłam do banku zauważyłam, że teraz muszę tylko okazać dowód tożsamości, a następnie umieścić kciuk na czytniku biometrycznym. Ta niewymagająca wysiłku czynność przywołuje wszystkie potrzebne informacje z mojego osobistego rachunku bankowego i mogę wybrać pieniądze bez żadnych dalszych procedur.

Za sprawą tej prostej technicznej transakcji zaczęłam rozmyślać o tym, w jaki sosób Bóg stworzył każdego z nas, a dokładnie o tym, że każdy z nas ma inny, unikatowy zestaw linii papilarnych. Miliardy ludzi żyje na ziemi i każdy człowiek ma wyjątkowy i niepowtarzalny odcisk palca. Przeszukując internet odkryłam, że nawet jednojajowe bliźnięta nie mają identycznych odcisków palców!

Bóg stworzył ową unikalność w naszych liniach papilarnych, a także innych odmiennych cechach, które każdy człowiek posiada. Nie zostaliśmy stworzeni seryjnie, jak lalki na taśmie produkcyjnej. Wręcz przeciwnie, Bóg z radością tworzył nas na Swój obraz i podobieństwo i naznaczył nasze odciski palców identyfikacyjnym znakiem Swojego osobliwego, pojedynczego dzieła. On stworzył nas z miłością i Jego Słowo mówi, że nawet włosy na naszej głowie są wszystkie policzone.1

Na wszystkim wokół nas odnajdujemy Boży znak, który świadczy o Jego doskonałości. Całe dzieło stworzenia nosi Jego podpis i pieczęć, które mówią, że jesteśmy Jego dziełem, a co najważniejsze, że On kocha każdego z nas tak, jak gdybyśmy byli jedynymi ludźmi na świecie.2

  1. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 12:7
  2. Patrz List do Efezjan 2:10