Boże Narodzenie upamiętnia najważniejsze narodziny w historii ludzkości, kiedy to Stwórca wszechświata przyszedł na nasz świat w cielesnej postaci jako Bóg i człowiek w Jezusie. Anioł pojawił się, aby ogłosić narodziny Jezusa kilku pasterzom, którzy pilnowali swoich owiec w nocy. “Zwiastuję wam dobrą nowinę o wielkiej radości, która będzie udziałem wszystkich ludzi” – ogłosił anioł – “albowiem dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan. 1.

Kiedy o tym myślałem, przypomniało mi się inne wydarzenie, które miało miejsce kilka dni później. Kiedy rodzice Jezusa przedstawili Go w świątyni, zgodnie z Prawem Mojżeszowym, spotkali starego człowieka, który otrzymał osobistą obietnicę od Boga. Człowiek ten nazywał się Symeon, a Bóg powiedział mu, że nie umrze, zanim nie zobaczy Mesjasza. Gdy Symeon zobaczył dzieciątko Jezus, wziął je w ramiona, chwalił Boga i powiedział: “Panie, teraz pozwól odejść słudze Twemu w pokoju, zgodnie z Twoim słowem; bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich narodów, światło dla objawienia pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.”2

Kto wierzy”. Zbawienie jest Bożym prezentem świątecznym dla ciebie i dla mnie.

  1. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 2,10-11
  2. Patrz: Ewangelia wg św. Łukasza 2,26-32.]

    Obydwie proklamacje jasno stwierdzają, że Jezus przyszedł, aby przynieść zbawienie “wszystkim ludziom” – każdemu, kto w Niego uwierzy, bez względu na rasę, religię, pochodzenie czy cokolwiek innego. “Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat przez Niego został zbawiony.”[[Patrz Ewangelia wg św. Jana 3:16-17