Boża miłość do ludzi

Boża bezwarunkowa miłość nie ma granic, jest niezmienna i doskonała. Jest dawana za darmo, bez względu na wszystko. Każdy z nas zgrzeszył, a grzech powoduje oddzielenie od Boga. Nie mniej jednak, Bóg nas kocha. Nie znaczy to, że On kocha wszystko to, co robimy, ale kocha nas. Tak naprawdę, On tak bardzo kocha ludzi, iż sprawił, że za sprawą ofiarnej śmierci Swojego Syna, Jezusa, możemy odnowić relację z Nim, która została zerwana przez nasze grzechy i złe uczynki. „Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.”1

Bóg kocha nas nie ze względu na to kim jesteśmy my, lecz ze względu na to kim jest On. On nie kocha tylko ciebie, czy mnie, czy też innych chrześcijan, którzy są wdzięczni za ogromne poświęcenie jakiego dokonał oddając Swojego jedynego Syna w ofierze, aby umarł za nas; On kocha każdego człowieka na świecie tak samo i bezwarunkowo. Nawet jeśli ktoś nie słyszał o Bogu, nawet jeśli ktoś mówi, że Go nienawidzi, On wciąż kocha taką osobę bezwarunkowo. Boża miłość jest niezgłębiona. Jest doskonała.

Każdy człowiek jest cenny dla Boga, bez względu na wiek, rasę, narodowość, wygląd fizyczny, status ekonomiczny, przekonania religijne, upodobania polityczne, czy orientację seksualną. Nie każego człowieka przekonania, styl życia, czy wybory muszą się nam podobać. Nie każdego człowieka opinie polityczne, czy też inne muszą odpowiadać naszym opiniom. Ludzie mogą żyć nie zważając na Boże standardy moralne; mogą żyć w ciężkim grzechu—ale bez względu na wszystko, Bóg ich kocha.

Jezus powiedział, że dwa najważniejsze przykazania to kochać Boga i kochać innych.2 Powiedział też, abyśmy pozwalali, żeby nasze światło świeciło, by inni widzieli nasze dobre uczynki i chwalili Boga.3 To wezwanie do działania pokazuje, że Bóg chce, abyśmy komunikowali się z innymi w sposób, który Go odzwierciedla, abyśmy traktowali innych z miłością, współczuciem i miłosierdziem, tak jak On to robi. To często wiążę się z pewnego rodzaju poświęceniem. Ale kiedy pomyślimy o poświęceniu, które Jezus dokonał dla nas, nie ma żadnego porównania.

Oto historia małej dziewczynki o imieniu Liz, która cierpiała na rzadką i ciężką chorobę. Jedyną szansą na jej wyzdrowienie była transfuzja krwi od jej pięcioletniego brata, który pokonał to samo schorzenie i wykształcił przeciwciała potrzebne do pokonania tej choroby.

Lekarz wyjaśnił sytuację małemu braciszkowi Liz i zapytał chłopca, czy jest gotowy oddać swoją krew siostrze. Chłopiec wahał się tylko przez chwilę, następnie wziął głęboki oddech i powiedział, „Tak, zrobię to, aby ją uratować.”

W trakcie transfuzji, chłopiec leżał na łóżku obok swojej siostry i uśmiechał się, jak wszyscy inni, widząc powracający rumieniec na jej policzkach. Nagle, jego twarz zbladła i zniknął z niej uśmiech. Spojrzał na lekarza i zapytał  drżącym głosem, „Czy od razu zacznę umierać?”

Ten mały chłopiec źle zrozumiał lekarza; myślał, że ma oddać swojej siostrze całą swoją krew, aby ją uratować.4

Cóż za czuły i piękny przykład miłości! Biblia mówi, „Po tym poznaliśmy miłość, że On oddał za nas życie swoje.My także winniśmy oddać życie za braci.”5

Apostoł Jakub napisał, że prawdziwa praktyka wiary składa się z zarówno zewnętrznego jak i wewnętrznego działania. Na zewnątrz wobec innych w sposób praktyczny, oraz wewnątrz poprzez oddanie Bogu. Jakub powiedział: „Religijność czysta i bez skazy wobec Boga i Ojca wyraża się w opiece nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach i w zachowaniu siebie samego nieskalanym od wpływów świata.”6

W swojej książce zatytułowanej Well Done, Dave Thomas stwierdził, „Gotowi do działania Chrześcijanie  postrzegają chrześcijaństwo jako wiarę i działanie. Mają czas na rozmowę z Bogiem za pośrednictwem modlitwy, z oddaniem studiują Pismo Święte, bardzo aktywnie działają w swoim kościele i służą innym, aby szerzyć Słowo Boże.”7

Jak stwierdził Rick Warren w The Purpose Driven Life (Życie świadome celu), „W niebie, Bóg nie zapyta, ‘Opowiedz mi o swojej karierze, swoim koncie bankowym i swoich zainteresowaniach.’ Zamiast tego, będzie analizował jak traktowałeś innych, zwłaszcza tych w potrzebie.8

Jezus był przykładem koncepcji “gotowości do działania”. Stale okazywał miłość innym. Współczuł potrzebującym. Był miłosierny. Okazywał dobroć. Karmił głodnych i uzdrawiał chorych. Walczył ze złem i nieprawością.

Róbmy co możemy, aby być namacalnym przykładem Bożej miłości do ludzi poprzez dzielenie się Nim i Jego miłością z potrzebującymi—na drodze duchowej, poprzez zaznajomienie ich z Jezusem, oraz na drodze praktycznej, poprzez zaspakajanie ich potrzeb.

  1. List do Rzymian 5:6,8
  2. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 22:37–40
  3. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 5:16
  4. Patrz http://www.turnbacktogod.com/story-unconditional-love
  5. 1 List św. Jana 3:16
  6. List św. Jakuba 1:27
  7. Our Daily Bread (Nasz chleb powszedni), 6 luty. Z kazania autorstwa Dennis’a Davidson’a, Authentic Faith Works, 26 październik, 2009
  8. The Purpose Driven Life (Życie świadome celu) (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2002), 126