Są takie chwile w życiu, kiedy każdy z nas czuje się anonimowy, nieznany. Takie poczucie jest zniechęcające. Jesteśmy daną statystyczną – kobietą lub mężczyzną, osobą w wieku powyżej lub poniżej lat czterdziestu, osobą samotną lub w związku, albo osobą pełnosprawną lub niepełnosprawną. Czasem, wrzucasz swoją kartę z głosem do urny wyborczej i zastanawiasz się czy to ma jakiś sens. Zastanawiasz się, czy gdybyś dziś nie pojawił się w pracy, ktokolwiek (oprócz działu płac) zauważyłby twoją nieobecność. Niewielu z nas osiąga sławę, która wyróżnia na tle tłumu ludzi. A nawet jeśli komuś z nas się udaje, sława jest marnym pocieszeniem w trudnych chwilach i zwykle przemija.

Prawda jest taka, że niewielu z nas czuje się ważną osobistością.

Być może tak właśnie czuł się Nataneal, żyjący w Palestynie pierwszego wieku w cieniu brutalnej okupacji militarnej. Nie wiemy dlaczego siedział sam pod drzewem figowym – być może rozmyślał nad swoją bezsilnością w kwestii dokonania jakichkolwiek zmian; być może modlił się. W każdym razie, odnajduje go jego przyjaciel, Filip, który przekazuje mu dobre wieści o tym, że odnaleźli Mesjasza. Nataneal udaje się wraz z Filipem, aby spotkać się z Jezusem.

Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do Niego, i powiedział o nim: “Patrz, to prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu”.

Powiedział do Niego Natanael: “Skąd mnie znasz?” Odrzekł mu Jezus: “Widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym”. 1

Nataneal był zaskoczony dowiedziawszy się, że Jezus obserwował go. Zdał sobie sprawę, że Bóg go zna. To uświadomienie zainspirowało go do oświadczenia, że Jezus jest Synem Bożym, a także do stania się zagorzałym uczniem Jezusa.

            Nawet jeśli wydaje się nam, że nikt o nas nie myśli, pamiętajmy, że Bóg zawsze o nas myśli! On obserwuje nas przez całe nasze życie, nawet przed naszym przyjściem na ten świat. 2. Hiob rozmyślał na ten temat w trudnych dla niego chwilach: „Czyż On nie widzi dróg moich,
a kroków mych nie rachuje?” 3.

Bóg nie tylko o nas myśli, lecz także nas podziwia: „Każdy otrzyma od Boga pochwałę” 4 i „Bóg twój tobą się rozraduje” 5.

Nie jesteśmy nieznani dla Boga. On zna ciebie i mnie po imieniu 6. Nie jesteśmy tylko danymi statystycznymi, jesteśmy ważni 7. Ty i ja jesteśmy ważnymi osobistościami dla Boga.

  1. Ewangelia wg św. Jana 1:47-48
  2. Patrz Księga Psalmów 139:2-3; Księga Jeremiasza 1:5; List do Efezjan 1:4
  3. Księga Hioba 31:4
  4. 1 List do Koryntian 4:5
  5. Księga Izajasza 62:5
  6. Patrz Ewangelia wg św. Jana 10:3
  7. Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 12:7