Wielkanoc przypomina nam, że “zbawienie” – wspaniały Boży dar pokoju z Nim w tym życiu i w życiu przyszłym – nie osiągamy poprzez to co robimy. Zbawienie to coś co dla nas już zrobiono. Jezus umarł za nasze grzechy na krzyżu; zmartwychwstał trzeciego dnia. On to uczynił, nie my.

„Dziś ze Mną będziesz w raju,” powiedział do umierającego złoczyńcy wiszącego na sąsiednim krzyżu. 1 Złoczyńca ten nie mógł nic zrobić w związku ze swoją sytuacją, przeszłością, czy przyszłością, bo został skazany za swoje przestępstwa. Ale mógł coś pomyśleć, albo powiedzieć. „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa.” 2 Potrzeba było tylko wyrażenia  wiary.

Jest to lekcja dla nas. Jakże łatwo dla Boga działać w słusznych sprawach, dla dobra innych. Możemy całe dni wypełnić dobrymi uczynkami, życzliwymi słowami i wielkodudsznymi czynami. Ale to nie wystarczy do pojednania się z Bogiem, bo tak jak mamy swoje dobre chwile, mamy też i złe – chwile, kiedy nasze czyny nie są roztropne i wyważone, kiedy nasze słowa nie są życzliwe, kiedy egoistycznie myślimy o swoich potrzebach a nie potrzebach innych. Denerwujemy się, nie wybaczamy, narzekamy.

Nikt z nas nie staje na wysokości zadania. Gdyby pojednanie z Bogiem zależało od naszych czynów, nikt by go nie osiągnął. Dlatego też, nie przez wzgląd na nasze dobre uczynki czy też wysiłki uzyskamy miejsce przy Jego boku. 3

Najwspanialsze jest to, że nikt z nas nie musi stawać na wysokości zadania. Syn Boga żył pod postacią człowieka, żył pośród nas, słuchając, obserwując, dotykając i uzdrawiając. Jego miłość do nas była tak wielka, że mimo iż wiedział co Go czeka, pozwolił się pojmać, pobić i przybić do krzyża. I nawet na krzyżu królowała Jego miłość; wybaczył tym, którzy Go ukrzyżowali, zatroszczył się o opiekę dla swojej płaczącej matki i dodał odwagi złoczyńcy Swoją obietnicą: „Dziś ze Mną będziesz w raju.” On to ucznił, nie my.

Niezależnie od naszych obaw i trosk, niezlażnie od naszych żalów i win, niezależnie od naszego poczucia niedoskonałości, kiedy modlimy się, “Wspomnij na mnie Panie,” On pamięta. Odłożmy na bok wszelkie nasze troski i bądźmy dziś z Nim.

  1. Ewangelia wg św. Łukasza 23:43
  2. Ewangelia wg św. Łukasza 23:42
  3. Patrz List do Tytusa 3:5