Înainte de Crăciun

Evanghelia după Ioan nu spune povestea nașterii lui Iisus, însă ne spune ce s‑a întâmplat înainte de povestea nașterii. Această Evanghelie ne duce la începuturi, înainte de existența lumii noastre și ne spune ceva despre Mântuitorul nostru, ceva valabil înainte de nașterea Lui pământească în Betleem, cu două mii de ani în urmă.

Povestea începe așa: „La început era Cuvântul, și Cuvântul era cu Dumnezeu, și Cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El; și nimic din ce a fost făcut, n‑a fost făcut fără El”.1

Această Evanghelie începe prin a ne spune că înainte  să fie creat ceva, exista Cuvântul, care era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Ioan privește înainte de crearea universului, înainte ca timpul să existe, și ne spune că, Cuvântul era preexistent. Cuvintele de deschidere ale acestei Evanghelii repetă primele cuvinte din Biblie din Geneza: „La început…”.2 Aceasta spune că, Cuvântul a existat înaintea Creației și că este etern, că nu a fost perioadă în care Cuvântul să nu fi existat. Cuvântul nu a fost parte a ceea ce a fost creat, ceea ce înseamnă că Cuvântul este mai presus de toate lucrurile care au fost create.

Ni se spune: „Cuvântul era cu Dumnezeu”, iar apoi se repetă „El era la început cu Dumnezeu”. Se subliniază aici faptul că Cuvântul era în legătură foarte strânsă cu Dumnezeu. Această legătură face ca cei doi aproape să coincidă, lucru exprimat și în propoziția „și Cuvântul era Dumnezeu”. Orice s‑ar putea spune despre Dumnezeu se poate spune și despre Cuvânt.

Acesta este lucrul pe care îl sărbătorim de Crăciun – faptul că, Cuvântul, care era cu Dumnezeu chiar înainte de creație, care trăia în relație apropiată cu Tatăl Său, care a participat la crearea tuturor lucrurilor, care există în Sine și care este Dumnezeu Fiul, El s‑a născut ca ființă umană și a trăit printre oameni.

Tot ceea ce a făcut Iisus cât a fost pe pământ – cuvintele pe care le‑a rostit, pildele pe care le‑a spus, interacțiunea pe care a avut‑o cu oamenii, confruntările pe care le‑a avut cu liderii religioși ai vremii, miracolele pe care le‑a făcut – toate acestea demonstrează iubirea Tatălui Său, grija și preocuparea Sa pentru umanitate. Prin Cuvântul încarnat, Iisus, noi ajungem să Îl înțelegem mai în profunzime pe Dumnezeu, precum și dorința Lui de a se împăca cu umanitatea. De Crăciun noi sărbătorim faptul că Dumnezeu a intrat în lumea noastră cu scopul de a face posibil ca noi să trăim cu El în eternitate.

Cuvântul s‑a făcut trup și a locuit printre noi! Ce lucru minunat de sărbătorit.

  1. Ioan 1:1-3
  2. Geneza 1:1