Noi vedem în Iisus cum este Dumnezeu.

Coloseni 1:15: El [Iisus] este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Cel întâi născut din toată zidirea.

Evrei 1:3: El, care este oglindirea slavei Lui și întipărirea Ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui.

Cunoscându‑L pe Iisus, îl putem cunoaște și înțelege pe Dumnezeu.

Ioan 14:7-9: Dacă M‑ați fi cunoscut pe Mine, ați fi cunoscut și pe Tatăl Meu. Și de acum încolo îl veți cunoaște; și L‑ați și văzut… Cine M‑a văzut pe Mine a văzut pe Tatăl.

Ioan 14:23-24: Dacă Mă iubește cineva, va păzi Cuvântul Meu, și Tatăl Meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el… Și Cuvântul pe care‑l auziți nu este al Meu, ci al Tatălui, care M‑a trimis.

Dumnezeu ne‑a arătat dragostea Lui trimițându‑L pe Iisus pe pământ.

Romani 5:6-8: Căci, pe când eram noi încă fără putere, Hristos, la vremea cuvenită, a murit pentru cei nelegiuiți. Pentru un om neprihănit cu greu ar muri cineva; dar pentru binefăcătorul lui, poate că s‑ar găsi cineva să moară. Dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi.

1 Ioan 4:9-10: Dragostea lui Dumnezeu față de noi s‑a arătat prin faptul că Dumnezeu a trimis în lume pe singurul Său Fiu, ca noi să trăim prin El. Și dragostea stă nu în faptul că noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne‑a iubit pe noi și a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre.

Iisus a venit ca să proclame adevărul.

Ioan 18:37: Eu pentru aceasta M‑am născut și am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.

Ioan 14:6: Eu sunt Calea, Adevărul și Viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin Mine.

Iisus ne‑a arătat dragostea lui Dumnezeu murind pentru noi.

Ioan 10:11: Eu sunt Păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi.

Ioan 15:13: Nu este mai mare dragoste decât să‑și dea cineva viața pentru prietenii săi.

Să ne împace cu Dumnezeu, ca să putem avea viața veșnică.

Luca 19:10: Pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut.

Ioan 3:17: Dumnezeu, în adevăr, n‑a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El.