Otvoren prozor

Kada vam se čini da je život kao mala soba bez prozora, koja se svakodnevno sužava, znajte da možete stvoriti prozor kroz koji možete pobjeći. Čitanjem Moje riječi i vjerovanjem u Moja obećanja (te da su napisana upravo za vas) otvarate prozor koji vodi u duhovni svijet, u kojem prekrasne stvari čekaju na vas. Tople sunčeve zrake Moje ljubavi istopit će napetost koju osjećate.

Moj je Duh kao dašak svježeg povjetarca koji će razbistriti vaš um. Kristalno čisti potoci istine i izvori mudrosti osvježit će vašu dušu. Novi vidici otvorit će se pred vama. Vidjet ćete stvari iz nebeske perspektive i srce će vam zatreptati od novih mogućnosti i izazova koji će pojaviti pred vama. Naći ćete novu vjeru i nadahnuće. Osjećaj kao da vas nešto guši zamijenit će osjećaj uzbuđenja i radosti življenja. “Riječi koje vam ja rekoh jesu duh i život.”1

Okrenite se Mojoj riječi kada ste uzrujani, napeti, sputani i ona će vas osloboditi.2

  1. Evanđelje po Ivanu 6:63
  2. Evanđelje po Ivanu 8:31,32