Gdje živi Isus?

“Tko živi u staji?”

“Isus živi u staji!”

Isprve sam se nasmijala odgovoru moje četverogodišnje sestre tijekom improvizirane lekcije o životinjama i njihovim prebivalištima.

No, njezin mi se odgovor stalno vrtio po glavi. Isus živi u staji. Je li to bilo jedino mjesto u kojem je Isus oživio za mene?

Nešto se pobunilo u meni. Mora da me je vidjela kako se molim. I nisam li joj prije neki dan čitala dječju Bibliju?

I dok sam premotavala film svog života vidjela sam se kako stalno žurim i nastojim stići na faks, posao i druge aktivnosti. Pokušala sam se prisjetiti vremena kada sam joj zapravo objasnila tko je bio Isus. Naravno da sam joj rekla kako se rodio, čuda koja je napravio, Njegovom životu i službi, no jesam li joj rekla da je Isus bio i moj najbolji prijatelj?

Jesam li Ga iznijela na vidjelo jedino sa “srebrom” za bor i ukrasnim božićnim kuglicama? Jesam li Ga poklopila

stranicama njezine Biblije po završetku večernje priče? Ili sam pak svakodnevno slavila Njegov život kako bi moja sestra bila svjesna da Isus živi i danas, ne u staji, nego u njezinom i mom srcu? Je li me vidjela kako Ga preklinjem za pomoć kada sam bila na izmaku svojih snaga? Jesam li joj pokazala kako Isus može biti i njezin najbolji prijatelj? Jesam li joj rekla da će se Isus brinuti za nju, ako Mu samo preda svoje srce, kao da je ona jedina na svijetu, te da će je voljeti kao što je nitko nikada nije volio?

I dok se još jedan Božić bliži i slavlje započinje, jedna misao je čvrsto usađena u mene: Ove ću godine – i to ne samo za Božić – slaviti istinski smisao Njegovog života i time biti svjesnija Njegovog utjecaja u mom životu. Izvesti ću Isusa iz staje i pozvati Ga u svoj život, u sve što činim. Tada ću moći reći: “Isus se rodio u staji, no sada živi u mom srcu i mom domu.

I vi možete zamoliti Isusa da uđe u vaš život:

Hvala Ti Isuse što si došao u naš svijet, živio kao jedan od nas i iskusio sve stvari koje i mi iskušavamo kako bih mogao/la upoznati ljubav mog Nebeskog Oca. Hvala Ti što si umro za mene kako bih se mogao/la pomiriti s Bogom i imati vječni život u nebesima. Oprosti mi, molim te, sve moje grijehe. Pomozi mi da Te upoznam i volim na jedan duboko osoban način. Amen.