W ludzkiej naturze leży utożsamianie szczęścia z bezproblemową egzystencją. Jeśli jednak pozwolisz, by okoliczności dyktowały twój poziom szczęścia, będziesz nieustannie przygotowywać się na kolejne rozczarowanie lub problem i okaże się, że nie jesteś w stanie w pełni cieszyć się życiem.

Szczęście, które oferuję, nie zależy od okoliczności, które zmieniają się jak pogoda. Jest ono raczej zdeterminowane przez Moją obecność i Moje obietnice, które nigdy się nie zmieniają. Okoliczności nie zmieniają wiecznej rzeczywistości. Wielu ludzi jest zniewolonych obawami o jutro i przyszłość. Jako dziecko Boże, twoje przyszłe przeznaczenie jest już zapewnione. Otrzymałeś obietnicę wiecznego życia i miłości oraz wiecznej radości i pokoju.

Pamiętaj o słowach, które wypowiedziałem do Moich pierwszych naśladowców: “To wam powiedziałem, abyście we Mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale bądźcie dobrej myśli, Jam zwyciężył świat.”1. Nie możesz uniknąć problemów życia, ale możesz wznieść się ponad nie i żyć w Mojej radości. Nie możesz jeszcze mieć wszystkiego, co ci obiecałem i zaplanowałem, ale możesz mieć tego przedsmak. Spędzając czas na obcowaniu ze Mną w modlitwie i studiowaniu Mojego Słowa, przyjmiesz Moją perspektywę na życie. Będziesz nie tylko lepiej przygotowany na nieuniknione wzloty i upadki, ale będziesz przepełniony Moją radością 2.

  1. ew. św. Jana 16:33
  2. ew. św. Jana 15:11