Modlitwa pokazuje twoją wiarę we Mnie—wiarę, że przyniosę rozwiązania, pokażę ci drogę, zadziałam w życiu innych ludzi, a nawet uczynię to, co niemożliwe, kiedy potrzeba. Pokazuje też, że polegasz na Mnie, a to niezwykle Mnie cieszy.

Działam w odpowiedzi na twoje modlitwy, zarówno te wypowiadane jak i niewypowiadane, ale kiedy przekładasz swoje modlitwy na słowa, bardziej manifestujesz swoją wiarę. W ten sposób wysławiasz Mnie i potwierdzasz, że Ja jestem, tym który dokonuje cudów, troszczy się o ciebie i wskazuje ci właściwą drogę.

Modlitwy zawsze są skuteczne. Kiedy modlisz się, rzeczy dzieją się. Nie zawsze daję ci odpowiedź, o którą prosisz, lub której oczekujesz, ale obiecuję, że odpowiadam według tego, co wiem, że jest najlepsze dla ciebie. Zobowiązałem się odpowiedzieć na każdą modlitwę.