„Miły mój odzywa się i mówi do mnie: ‘Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź!’”  [Pieśń nad Pieśniami 2:10]

Marta to kobieta, która otrzymała naukę dotyczącą wagi cenienia ponad wszystko spokoju i inspiracji, jakie daje nam Jezus. Pewnego razu, kiedy Jezus przybył do jej domu z wizytą, Marta zbytnią wagę przypisała swoim obowiązkom gospodyni i w natłoku usługiwania, nie znalzała czasu dla Niego [Patrz Ewangelia wg św. Łukasza 10-38-42]. W jej historii znajdziemy naukę dla nas wszystkich.

Panie, pomóż mi zbliżyć się do Ciebie, abym mogła cieszyć się Twoim towarzystwem.

Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie, posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.—Księga Izajasza 55:3

Przystąpcie bliżej do Boga, to i On zbliży się do was.—List św. Jakuba 4:8

Tak jak ptaki mają swoje gniazda… a jelenie swoje zarośla … tak też my powinniśmy wybierać każdego dnia miejsce … będące ustroniem, do którego czasem możemy się wycofać, aby pokrzepić się i odbudować.—Święty Franciszek Salezy (1567–1622)

Panie, pomóż mi znaleźć czas w moim zabieganym życiu, na chwile wyciszenia w Twojej obecności.

Błogosławiony spokój, święty spokój,
Błogosławiona pewność w mojej duszy!
Na wzburzonym morzu, Jesus mówi do mnie,
Cichną wzburzone bałwany morskie.

Manie P. Ferguson (1850–1932)

Bóg jest Bytem spokojnym i mieszka w spokojnej wieczności. Twoja dusza musi być niczym spokojny i przejrzysty staw, który odzwierciedli spokojne światło Boga.—Gerhard Tersteegen (1697–1769)

Panie, pomóż mi nie tylko znaleźć miejsce spokojne zewnętrznie, lecz pomóż mi także odnaleźć spokój wewnętrzny.           

[Jezus] przyszedł nie tylko po to aby dawać chleb; powiedział, “Ja jestem chlebem.” Przyszedł nie tylko po to, aby roztaczać światło; powiedział, “Ja jestem światłem.” Przyszedł nie tylko po to aby wskazywać drzwi; powiedział, “Ja jestem drzwiami.” Przyszedł nie tylko po to, aby wybrać pasterza; powiedział, “Ja jestem pasterzem.” Przyszedł nie tylko po to, aby wskazywać drogę; powiedział, “Ja jestem drogą, prawdą i życiem.”—J. Sidlow Baxter (1903–1999)

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne.—Ewangelia wg św. Jana 3:36

Zbawiać na wieki może całkowicie tych, którzy przez Niego zbliżają się do Boga.—List do Hebrajczyków 7:25

Jezu, wierzę w Ciebię. Pozwól mi każdego dnia poznawać Cię lepiej, aby przygotować się na życie wieczne z Tobą.