Znam twoje serce i rozumiem wszystko, przez co przechodzisz. Wiem, że to trudne, gdy czujesz, że jesteś u kresu sił. Czujesz, że nie masz siły, by stawić czoła temu, co cię czeka, przejść przez to i wyjść po drugiej stronie. Nie przejmuj się tym, jak się czujesz. Uwierz mi, wyjdziesz z tego po drugiej stronie.

Cierpię z wami. Gdy boli wasze serce, boli i Moje, bo macie Arcykapłana, który może być dotknięty uczuciem waszych słabości 1. Boleję nad tobą! Boleję nad tobą! To jeden z tych momentów, kiedy biorę cię w ramiona i niosę. Wiem, że w takich chwilach jest to zbyt wiele do zniesienia na własną rękę i że nie możesz tego zrobić sam, więc trzymam cię mocno i niosę cię.

Z popiołów zranienia i porażki wyrosną piękne lilie Mojej miłości – nie tylko w twoim życiu, ale w życiu wielu innych, których twoje życie dotknie. Uwierz tylko, że jestem w stanie. Zaufaj Mi na głębokich wodach. Zaufaj Mi w ciemnych miejscach. Wiedz, że szedłem przed tobą i trzymam cię. Pomogę wodom powodziowym nie obezwładnić cię.

  1. zob. List do Hebrajczyków 4:15