Biblia uczy nas, że powinniśmy jak najlepiej wykorzystywać talenty i umiejętności, które dał nam Bóg. 1 Bóg ofiarował nam umiejętności, zasoby, czas, energię, umysł i duszę; kiedy zainwestujemy je w to co zadawala Boga i pasuje do Jego planu, odczujemy największą satysfakcję.

Możemy to zrobić na różne sposoby. Bóg ma różne powołania dla każdego z nas. Biblia przedstawia nam pewne możliwości, mówi o opiece „nad sierotami i wdowami w ich utrapieniach.” 2, o karmieniu głodnych i odwiedzaniu uwięzionych, 3, o naśladowaniu Jezusa w miejscu pracy, 4, itd. Dodatkowo, inne możliwości posługi, takie jak kultywowanie i wzmacnianie dzieła Bożego, można wywnioskować z tego co wiemy o naturze Boga.

Czyniąc to, możemy polegać na Bożej obietnicy, że nasza praca nie jest nadaremna. „Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana otrzymacie dziedzictwo [wiekuiste] jako zapłatę.” 5

Artykuły w tym wydaniu Activated prezentują inne możliwości tego w jaki sposób możemy „być Jezusem” dla innych wokół nas. Pamiętajmy też, że oprócz zobowiązań wobec naszych rodzin i społeczeństwa, mamy również zobowiązanie wobec nas samych. Jak mówi pisarka Eleanor’a Brownn, „Odpoczynek i troska o siebie są bardzo ważne. Poświęcając czas na uzupełnienie swojej duszy, możemy służyć innym. Nie można nalać wody z pustego naczynia.”

  1. Patrz Przypowieść o talentach w Ewangelii wg św. Mateusza 25:14-30
  2. List św. Jakuba 1:27
  3. Patrz Ewangelia wg św. Mateusza 25:35-36
  4. Patrz List do Kolosan 3:22
  5. List do Kolosan 3:23-24