„Jaki jest związek między Bogiem i czasem?” to jedno z najtrudniejszych pytań.

Biblia stara się przedstawić nam Bożą perspektywę. Wyjaśnia „Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień.” 1 Nasz związek z czasem wydaje się być o wiele prostszy, ale prawda jest taka, że wciąż do końca go nie rozumiemy.

Moja córka niedawno skończyła pięć lat, co miało miejsce kilka tygodni po pierwszych urodzinach mojego syna. Ach, ileż było niecierpliwego wyczekiwania i emocji, kiedy po raz pierwszy odliczała dni do wielkiego dnia swojego braciszka, a potem do swoich własnych urodzin! W tym wieku, urodziny to najbardziej ekscytujące i najwspanialsze dni w roku, jednakże mimo iż moja córka nie zdaje sobie z tego sprawy, jej codzienny rozwój w kierunku mniej okazałych celów – takich jak na przykład, nauka czytania – w potężniejszy sposób ukształtuje i zmieni jej życie.

W zamyśle Boga, nasze życie nie ma płynąć od jednej wielkiej ważnej chwili do kolejnej wielkiej ważnej chwili. Tak naprawdę, większość z nas rzadko doświadcza sytuacji odmieniających życie. Specyfika i jakość naszego życia opiera się na drobnych chwilach. Każdego dnia, układamy kolejną warstwę cegieł na konstrukcji tego czym będzie nasze życie.

Niestety, to naturalne, że popadamy w rutynę i wyuczone schematy. I nie zwracamy uwagi na drobne chwile, ponieważ wydają się być zbyt „drobne”. Ale tak naprawdę, to właśnie te drobne chwile tworzą nasze życie, budują naszą przyszłość, kształtują nasze relacje.

Pojęcie uważności staje się coraz bardziej popularnym tematem, ponieważ coraz więcej ludzi uzmysławia sobie, że chce żyć każdą chwilą w pełni, koncentrować się na chwili obecnej, żyć tu i teraz robiąc mniej rzeczy ale lepiej.

Jeśli do wszystkiego w naszym życiu będziemy podchodzić metodą „dzień po dniu”, będziemy z rozwagą wybierać nasze cegły i układać je w sposób strategiczny, zaczynając od przeznaczenia czasu dla naszego Ojca. „Przypatrzcie się ptakom w powietrzu,” 2 powiedział Jezus. “Przypatrzcie się liliom na polu,” 3 nalegał. “Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie.” 4 Mógł dodać, „Żyjcie chwilą.”

  1. 2 List św. Piotra 3:8
  2. Ewangelia wg św. Mateusza 6:26
  3. Ewangelia wg św. Mateusza 6:28
  4. Ewangelia wg św. Mateusza 6:25